Abonnementsartikel

DLR Kredit lykkedes i første halvår med at nedbringe omfanget af F1-lån.

DLR Kredit fik i første halvår 2015 et positivt resultat før skat på 377 millioner kroner. Det er en tilbagegang på 55 millioner kroner i forhold til samme periode året før.

En stor del af forklaringen er negative kursreguleringer, som udgør minus 155,4 millioner kroner mod minus 71,6 millioner kroner i første halvår 2014. Årsagen er primært et stigende renteniveau i første halvår.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DLR havde i første halvår både lavere renteindtægter og lavere renteudgifter. Men nettorenteindtægterne steg samlet med 6.9 procent til i alt 807,5 millioner kroner, hvilket i det væsentligste hidrører fra bidragsindtægter samt renter af fondsbeholdninger.

DLR's samlede udlån udgjorde ved udgangen af halvåret 132,6 milliarder kroner, og bruttoudlånet udgjorde 13,6 milliarder kroner i perioden, hvilket er en fordobling i forhold til første halvår 2014.

Stigningen forklares i halvårsrapporten med, at det i det væsentligste skyldes konvertering af F1- og F2-lån til RT-Kortlån eller fastforrentede lån.

- DLR har igennem 2014 og den forløbne del af 2015 med betydelig succes gennemført kampagner over for låntagerne med henblik på at nedbringe porteføljen af F1/F2-lån og dermed mindske DLR's refinansieringsrisiko, hedder det i halvårsrapporten.

Desuden vurderer DLR, at selskabets kredit- og markedsrisici er begrænsede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dette skyldes dels det lovgivningsmæssige fundament, dels de internt fastlagte kreditpolitiske retningslinjer. hertil kommer de tabsbegrænsende ordninger, herunder garantistillelser, der i henhold til aftaler med de samarbejdende pengeinstitutter er etableret for DLR's forskellige udlånsområder, skriver DLR og tilføjer, at ved udgangen af halvåret var 90 procent af DLR's samlede låneportefølje omfattet af tabsbegrænsende ordninger.