Abonnementsartikel

Godt 2.000 landmænd får besøg af en kontrollør fra NaturErhvervstyrelsen efter den store ansøgningsrunde om landbrugsstøtte.

Kontrollen efter den store ansøgningsrunde om landbrugsstøtte er nu i gang. Ikke alle landmænd får kontrolbesøg i forbindelse med landbrugsstøtten, men omkring 2.200 landmænd vil opleve, at en kontrollør triller ind på gårdspladsen. De fleste besøg tager mellem to timer og en hel arbejdsdag. Enkelte besøg på meget store bedrifter, kan dog strække sig over to arbejdsdage. NaturErhvervstyrelsen oplyser, at de ikke har mulighed for at give besked i forvejen, da de ifølge EU-reglerne skal komme uanmeldt.

Hvad kan du selv gøre

Hvis du er en de godt 2.000 landmænd, som får besøg kan du hjælpe til, at besøget bliver hurtigt gennemført blandt andet ved at lette adgangen til de områder, der skal kontrolleres, og hjælpe med at finde for eksempel bilag og andre informationer frem, hvis der er brug for det. Du kan også tale med kontrolløren om, hvilke dele af kontrollen, som kan udføres, uden at du er til stede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Resultatet

Når kontrollen er afsluttet, fortæller kontrolløren dig om resultatet. Resultatet kan dog være foreløbigt, hvis du bliver bedt om at sende yderligere materiale, eller hvis kontrolløren har brug for at foretage nogle yderligere beregninger. Kontrolløren oplyser dig i så fald om det videre forløb.

MFO-regler

Kontrollen skal blandt andet sikre, at de nye EU-regler om miljøfokusområder og krav til flere afgrøder bliver overholdt af hensyn til miljø og biodiversitet. Kontrollørerne måler også marker for at sikre, at de arealer, som er meldt ind i ansøgningsrunden, passer. Kontrollen skal endvidere medvirke til, at vi ikke skal betale støttekroner tilbage til EU, fordi vi ikke har foretaget den fornødne kontrol.

Slut til efteråret

Kontrollen efter ansøgningsrunden kører fra nu og indtil slutningen af efteråret og er en forudsætning for, at NaturErhvervstyrelsen kan udbetale de cirka 6 milliarder kr. i landbrugsstøtte til de danske landmænd. NaturErhvervstyrelsen har et mål om at mindst 90 procent af støtten skal være udbetalt pr. 15. december 2015 og mindst 97 procent skal være udbetalt inden udgangen af januar 2016.

Omkring 42.000 landmænd har søgt landbrugsstøtte i år, og det er altså cirka 2.200 af dem, som får kontrolbesøg.