Abonnementsartikel

- Man må spørge, hvorfor en så relativt simpel ting kan tage så lang tid, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Selv om cirka 1000 landmænd kan se frem til i gennemsnit at modtage 20.000 kroner - i alt 20 millioner kroner viser sagen om de manglende EU-midler, at de danske myndigheder skal tænke sig bedre om, inden de bøjer sig for EU-Kommissionen.

Støttekronerne bliver sendt tilbage til landmænd, der eksempelvis har græsarealer ved lufthavne, som er udlagt som sikkerhedszoner omkring start- og landingsbaner. Det kan også være eller rekreative områder med vandrestier og kreaturer.

- Hvorfor har vi ikke et system, der kan besigtige de pågældende arealer

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

NaturErhvervstyrelsen vurderede før 2009, at den slags arealer var støtteberettigede, men i 2009 blev styrelsen pålagt af EU-Kommissionen at standse støtten og kræve den tilbage.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

En sag ved EU-domstolen har dog underkendt EU-Kommissionens stramning af reglerne, og dermed modtager de pågældende landmænd støtten med tilbagevirkende kraft.

Betydeligt beløb

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, siger til Maskinbladet, at de pågældende landmænd har stået i en helt igennem urimelig og usikker situation, og at det for nogle har været et betydeligt areal og dermed et betydeligt beløb, som har været i spil:

- Det har været en rigtig dårlig sag. Men nu har vi endelig fået en afgørelse, hvor Kommissionen accepterer, at arealerne er støtteberettigede. Det har på alle måder været en utilfredsstillende situation, og man må spørge, hvorfor en så relativt simpel ting kan tage så lang tid. Hvorfor har vi ikke et system, der kan besigtige de pågældende arealer. Man skal selvfølgelig have ensartede afgørelser i EU, men så må man have et system, der kan træffe beslutningerne, siger Martin Merrild til Maskinbladet.

Han håber, at nogen i systemet lærer af en sådan sag, og at man må undgå en anden gang at bringe landmænd i en sådan situation.