Abonnementsartikel

17. maj er sidste frist for støtte i 2016 til græsarealer, hvor du burde have fået arealstøtte i 2009 til 2015, fordi arealerne falder ind under den såkaldte Demmer-dom.

Den såkaldte Demmer-dom betyder, at en række landmænd får nu revurderet, om de skulle have haft landbrugsstøtte til lufthavnsarealer eller andre arealer, hvor hovedformålet ikke har været landbrugsmæssigt.

Du kan søge om arealstøtte med tilbagevirkende kraft til arealer, hvor du burde have fået støtte i 2009 til 2015, men hvor du enten stoppede med at søge om støtte på grund af NaturErhvervstyrelsens vejledninger, eller hvor du fik et forkert afslag.

Hvis du vil have støtte for året 2016 men mangler betalingsrettigheder, skal du senest 17. maj 2016 gøre følgende:

Sende et Fællesskema, hvor arealet fremgår af markkort og skema

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Skrive i bemærkningsfeltet i skemaet, at du også indsender en blanket om kompensation.

Du skal have rådighed over arealet 21. april 2016, for at du kan søge støtte i 2016.

Blanketten, hvor du søger om betalingsrettigheder og kompensation for årene før 2016, skal NaturErhvervstyrelsen modtage senest 1. august 2016.