Abonnementsartikel

Der er dog en lovgivning, der fastlægger kriterier for afgørelser i sager om husdyrbrug. Herunder eventuelle muligheder for dispensation fra afstandskravet på 300 meter.

Er der noget, der kan give anledning til problemer mellem land og by, er det lugtgener fra landbrugsejendomme. Derfor gælder da også en 300 meters-grænse mellem husdyrbrug og afstand til bebyggelse.

Men loven åbner også mulighed for dispensation fra afstandskravene, og på den baggrund har Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti bedt miljøminister Kirsten Brosbøl (S) om konkrete eksempler på sager, hvor der har været god grund til at give dispensationen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kirsten Brosbøl henviser til, at det er kommunerne, der har kompetencen til at træffe afgørelse om godkendelse af husdyrbrug, og at det af loven fremgår, hvilke kriterier som skal indgå, når kommunerne behandler og træffer endelig afgørelse i sager om husdyrbrug.

Ingen registrering

Blandt de vilkår, som kommunerne skal sikre i forbindelse med dispensationer, er blandt andet, at der skal fastsættes vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener:

- Endvidere er det et krav for kommunernes behandling af ansøgning om godkendelse af husdyrbrug, der ligger inden for 300 meter fra nabobebyggelse, at kommunen sikrer sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, oplyser ministeren.

Men når det kommer til konkrete eksempler på sager om dispensation, meddeler hun, at der ikke findes en central registrering af kommunernes afgørelser.

- I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at der således er tale om regler, der er vedtaget af Folketinget, hvor der foretages en afvejning imellem hensynet til omgivelserne på den ene side og hensynet til erhvervet på den anden, slutter Kirsten Brosbøl.