Abonnementsartikel

Nye og mere smidige regler vil styrke landmændenes lyst til at lave natur- og vildtfremmende tiltag, mener Seges.

Det er meget glædeligt, at fødevareministeren nu tager initiativ til at gøre det mere enkelt for landmænd, der ønsker at etablere forskellige natur- og vildtfremmende tiltag i deres marker. Det vurderer Heidi Buur Holbeck, landskonsulent i Seges.

Fødevareministeriet har netop lanceret de nye regler, der betyder, at der indføres en bagatelgrænse for, hvornår der skal laves administrative tilpasninger i gødningsregnskabet, når der etableres for eksempel vildstriber, insektvolde eller lærkepletter. Fælles for tiltagene er, at de etableres i den dyrkede mark og fungerer som et helle for vilde dyr.

Seges har gode erfaringer med etablering af naturtiltag hos landmænd og de foreløbige resultater fra Landsforsøgene viser, at naturtiltagene har en stor effekt, idet der bliver skabt gode levesteder for markvildtet, såvel som mange af de mindre dyr, der lever i og omkring markerne.

- Vi har gennem en årrække presset på for at få smidigere regler på området, så det blev muligt at etablere vildtstriber og tage andre naturforbedrende initiativer uden at skulle igennem en tung administrativ proces. Med de nye regler bliver det uden videre muligt at udlægge op til tre procent af en mark til natur- og vildtstriber uden af der skal foretages ændringer i kvælstofkvoten, siger Heidi Buur Holbeck.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor tror hun også, at mange landmænd vil tage handsken op.

- Jeg tror, at de nye og mere pragmatiske regler vil have en gunstig effekt på landmændenes lyst til at etablere diverse vildt- og naturfremmende aktiviteter, siger Heidi Buur Holbeck.