Abonnementsartikel

EU-Kommissionen kræver, at Danmark tilbagebetaler en mindre del af landbrugsstøtten fra 2010 og 2011.

Det kommer til at koste Danmark en såkaldt underkendelse på i alt 24,9 mio. kr. for årene 2010 og 2011, fordi de danske myndigheder ikke har været gode nok til at skelne mellem landbrugsarealer, som er støtteberettigede og dem, der ikke kan karakteriseres som landbrugsjord, men som natur.

Det konkluderer EU-Kommissionen i en ny afgørelse

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pengene skal nu betales tilbage til EU-Kommissionen.

Pengene svarer til 1,6 promille af den samlede udbetalte landbrugsstøtte til Danmark i 2010 og 2011.

EU-direktør Sarah Børner fra NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet accepterer underkendelsen, men peger samtidig på, at Danmark set over en længere periode fra 2002 til 2014 ligger under EU's gennemsnit for underkendelser i forhold til den samlede udbetalte støtte.

- Vi tager enhver underkendelse alvorligt. Derfor arbejder vi med at minimere deres antal og omfang. Vi gennemfører bl.a. initiativer, der sikrer en løbende opdatering af vores system med markblokke, hvilket sker i overensstemmelse med EU´s bedste praksis, siger Sarah Børner og oplyser, at der løbende bliver fulgt op på kontrollen hos støtteansøgerne for at styrke kvaliteten af arbejdet.

Permanent græs

Kommissionens kritik i sagen går hovedsageligt på afgrænsningen mellem støtteberettigede marker på arealer som permanent græs, der går over i tilstødende naturarealer, som ikke er støtteberettigede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For at styrke kontrollen inden for dette område har vi forbedret eksisterende kontrolrapporter og tjeklister. Heri indgår også, at vi har udvidet brugen af kortmateriale, når vi kontrollerer på stedet. Samtidig har vi forbedret den løbende efteruddannelse af vores kontrollører i forhold til at bedømme permanente græsarealer. Det sker bl.a. ved hjælp af jævnlige møder, hvor de kan udveksle erfaringer om, hvordan vanskelige sager skal håndteres, forklarer EU-direktør Sarah Børner.