Abonnementsartikel

Reglerne for træk i landbrugsstøtten forenkles.

21 specifikke krav om krydsoverensstemmelse bliver ophævet. Det sker som følge af EU's nye landbrugsreform, hvor der er sket en reduktion i antallet af KO-krav. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Blandt kravene som forsvinder er blandt andet KO-kravet om udbringning af spildevandsslam og en række minimumskrav for anvendelse af sprøjtemidler. Endvidere vil landmænd som led i forenklingen af KO-kravene ikke længere blive trukket i landbrugsstøtte, hvis de overtræder reglerne om at bekæmpe flyvehavre og bjørneklo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmænd risikerer dog stadig bødestraf, hvis de overtræder de almindelige regler.

Desuden ophæves KO-kravet i forbindelse med beskyttelse af reder og redetræer. Kravet erstattes i stedet af et forbud mod beskæring af træer og buskads på landbrugsarealer fra 15. marts til 31. juli.

Flere kontrolbesøg

Desuden ændres der også på kontrolbesøgene, så NaturErhvervstyrelsen fremover er eneste myndighed, som kommer på besøg for at kontrollere KO-krav.

Kommuner og Fødevarestyrelsen vil således ikke længere foretage fysisk kontrol, som kan medføre træk i støtten. Til gengæld vil omfanget af det enkelte kontrolbesøg blive større, da alle KO-krav bliver kontrolleret ved NaturErhvervstyrelsens kontrolbesøg.

De nye regler kommer i kølvandet på, at den fysiske kontrol af KO-reglerne fra årsskiftet er blevet samlet hos NaturErhvervstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

To meter bræmmer

NaturErhvervstyrelsen har under arbejdet med den nye bekendtgørelse for KO-reglerne i 2015 fået spørgsmål om, hvorvidt der er juridisk grundlag for at foretage træk i landbrugsstøtten, hvis reglen om to-meter bræmmer langs vandløb ikke overholdes.

I samarbejde med Miljøministeriet er vi ved at undersøge spørgsmålet nærmere og kontrollerer derfor ikke bræmmerne og foretager heller ikke træk i støtten på dette område, før spørgsmålet er afklaret.

Se hvilke 21 krav, der forsvinder her (pdf).