Natur- og Landbrugskommissionen lægger op til, at landbruget bliver reguleret på en helt ny måde, når det gælder miljøbelastningen.

Det sagde kommissionens formand Jørn Jespersen, da han torsdag formiddag fremlagde kommissionens afsluttende rapport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

144 handlinger

Det er blevet til 44 anbefalinger til regeringen og i alt 144 handlinger, regeringen kan overveje at sætte i gang. Som ventet lægges op til en ny miljøregulering.

- Vi har store udfordringer på vandmiljøområdet. Det er en stor opgave at få løst de udfordringer. Vi skal leve op til vandrammedirektivets krav, og den nuværende regulering af landbrugets gødningsanvendelse er en meget generel fastsættelse af normer. Indsatsen gennem 25 år været uden væsentlig bedring af vandmiljø, sagde Jørn Jespersen.

Miljømål

- Fremtidens regulering skal i langt højere grad have fokus på miljømål i stedet for at begrænse produktionen. Det er vigtigt, at vi tager udgangspunk i den kvalitet for miljøet, vi vil opnå. Vi skal regulere efter arealernes evne til at tilbageholde kvælstof, og de enkelte vandområders sårbarhed. En meget mere målrettet indsats, sagde Jørn Jespersen, som fastslog, at fremtidens regulering ikke skal begrænse antallet af dyr, men udledningen af miljøskadelige stoffer.

Læs rapporten - med mere - via dette link.

- Der er potentiale for større produktion og mindre miljøbelastning, sagde formanden.