Europa-Parlamentets landbrugsudvalg har haft så travlt med at rette i forslaget til en ny landbrugspolitik, at de har svækket miljøbestemmelserne i reformen til et niveau under det, der gælder i dag, vurderer Danmarks EU-kommissær, Connie Hedegaard.

Derfor forsøger hun nu at påvirke de europæiske parlamentarikere, inden de næste uge skal stemme om EU’s landbrugspolitik efter 2013.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forværret miljø

- Der er en alvorlig risiko for, at resultatet af diskussionerne i nogle tilfælde vil være værre for miljøet end de nuværende regler, siger Connie Hedegaard.

Derfor går hun og hendes kommissærskollega for miljø, Janez Potocnik, i et brev til de 754 parlamentarikere i rette med de ændringer, som landbrugsudvalget stemte igennem i januar, og som ligger til grund for den afstemning, som hele parlamentet skal igennem på næste tirsdag.

Krydskrav pillet ud

Det gælder blandt andet de såkaldte krydsoverensstemmelsesregler, der skal sikre, at landmændene lever op til visse krav om miljø, dyrevelfærd og generel god landmandsskik. Her er næsten halvdelen af standarderne blevet pillet ud af forslaget, vurderer kommissærerne. Samtidig peger de på, at de såkaldte grønningskrav, der fremover skal bindes til 30 procent af støtten, ikke må svækkes, så man for eksempel automatisk lever op til kravene, hvis man får støtte under andre landbrugsmiljøforanstaltninger.

Og at det er en dårlig idé at tillade landene at overføre 15 procent af midlerne fra den traditionelt mere grønne landdistriktsudviklingspulje til den direkte landbrugsstøtte.

- Det rejser spørgsmålet om vi overhovedet ønsker en mere grøn landbrugspolitik, skriver kommissærerne. De to bliver bakket op af blandt andre WWF, det tidligere Verdensnaturfonden, der i en briefing i Bruxelles tidligere i dag gjorde klart, at de mener, det står helt galt til i parlamentet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bæredygtigheden retur

- Landbrugsudvalget har rullet hvert eneste forsøg på at skabe en mere bæredygtig landbrugspolitik tilbage, siger Sébastien Godinot, der er økonom i WWF. Den europæiske paraplyorganisation for landbruget, COPA-COGECA, hepper derimod på, at parlamentarikerne forbliver restriktive over for de grønne tiltag. Heriblandt forslaget om at henlægge op til syv procent af landbrugsjorden til særlige økologiske fokusområder, der ikke skal dyrkes.

- Vi presser særligt på for mere fleksibilitet i forhold til forgrønnelsen af landbrugspolitikken og flere incitamenter for landmændene til at opnå grøn vækst. Vi er alvorligt bekymret for, at EU vil være det eneste område, som vil skære ned på sit landbrugsmæssige potentiale på et tidspunkt, hvor der er stor bekymring for fødevaresikkerheden, siger Pekka Pesonen, organisationens generalsekretær.