Abonnementsartikel

Prisen på kapital er steget markant, og landbruget er samtidigt blevet et mere risikobetonet erhverv. Det påvirker bidragssatserne, lyder det fra Nykredit

De seneste meldinger om store stigninger i bidragssatserne på kreditforeningslån er ikke noget nyt fænomen, men en udvikling tilbage fra 2008.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den kapital, der ligger bag lånene, er nemlig blevet væsentligt dyrere, og landbruget er samtidigt blevet en mere risikobetonet forretning. Det siger vicedirektør i Nykredit, Poul Erik Jørgensen, om den kritik, der har rejst sig mod Nykredit i forbindelse med varslinger om betragtelige forhøjelser af selskabets bidragssatser i landbruget.

- Bidragssatserne er steget over hele linjen, og for landbrugets vedkommende vil fremtiden byde på en større spredning i bidragssatserne, forklarer Poul Erik Jørgensen og tilføjer:

- Ud over at prisstigningerne på den ansvarlige kapital, som skal stilles bag lånene, er blevet meget dyrere, må vi også indregne flere års driftsunderskud i landbruget. Dertil kommer en faldende værdi på landbrugsejendommene, hvilket har påvirket solvensgraden i negativ retning.

Nye lån vil også blive dyrere end eksisterende lån, men Poul Erik Jørgensen pointerer, at landbruget igennem årene har haft meget gunstige lånevilkår, og at virkeligheden er blevet en anden i kølvandet på krisen.

- Faktisk har det været sådan, at i tiden fra 2004 frem til 2008 faldt bidragssatserne nærmest uafbrudt, og vi er nu på et niveau, der svarer til det, vi oplevede i 2004, uddyber han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ringer til kunderne

- Vi begyndte allerede at justere bidragssatserne opad i 2008, og vi holder løbende øje med udviklingen - både på den enkelte bedrift og på markedet som helhed. Og så tilpasser vi bidragssatsen derefter, fortæller Poul Erik Jørgensen.

Han vil ikke kommentere en aktuel sag, hvor en landmand telefonisk er blevet kontaktet af en medarbejder fra Nykredit vedrørende en betragtelig forhøjelse af landmandens bidragssats. I stedet siger Poul Erik Jørgensen, at Nykredit generelt foretrækker at tage en personlig samtale med kunderne frem for bare at sende et brev.

- Vores medarbejdere ringer til kunderne, da vi mener, at dialog fremmer samarbejdet, forklarer Poul Erik Jørgensen.

Han erkender dog, at bidragssatsen generelt ikke er til forhandling.

Da der ikke er nogen grænse for, hvor meget kreditforeningerne må forhøje deres bidragssatser, falder spørgsmålet om, hvor langt Nykredit vil gå i den henseende, naturligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Poul Erik Jørgensen forsikrer, at landbruget også fremover vil være et af Nykredits kerneområder.

- Vi har ingen interesse i at skubbe landmændene fra os. Vores landbrugskunder skal have en fair og ordentlig behandling. For hvis det ikke sker, vil de flytte deres engagement, når tiderne bliver bedre, siger han.