Med on-land ploven kan traktorer med autostyring udnyttes fuldt ud. On-land giver også mulighed for at anvende brede dæk og samtidig elimineres risikoen for skadelig pakning af den fugtige jord i furebunden.

On-land pløjning har været kendt i rigtig mange år, men udbredelsen af systemet er ret begrænset. Det skyldes først og fremmest, at det kræver langt mere opmærksomhed, når traktoren skal styres langs furekanten, end når der køres i furen, hvor traktoren nærmest styrer sig selv. Svigter koncentrationen blot et øjeblik, bliver forreste fure enten alt for bred, eller også kommer traktoren for tæt til furekanten, og ender med at skride ned i furen. Sker det, pløjer forreste fure i jorden, der allerede er pløjet, og det bliver det ikke kønnere af. Eneste mulighed for igen at få traktoren op af furen, er at løfte ploven, køre frem og bakke tilbage, før ploven igen sættes i jorden.

Överum Vari Flex EX On-Land er en ny liftophængt vendeplov, som produceres med fem, seks eller syv furer. Plovrammen, med trinløs variabel furebredde og stensikringen af underplovene, minder om det, vi kender fra de liftophængte Överum Vari Flex EX vendeplove. Men i stedet for at montere vendehovedet forrest på ploven, er der på Vari Flex EX On-Land monteret en kraftig ramme mellem vendehovedet og ind på siden af plovrammen. Det giver mulighed for at sideforskyde ploven, så traktoren kan komme op og køre på land. Ved blot at dreje en enkelt hydraulikhane på ploven, kan den let justeres ind til at arbejde som en traditionel vendeplov, hvor traktoren kører i furebunden.

Överum Vari Flex EX On-Land leveres som standard med 90 centimeter imellem underplovene. Åsehøjden kan enten være 75 eller 80 centimeter og med hensyn til stensikring kan kunderne vælge imellem springbolte og hydraulisk stensikring af ploven.

God plads under ploven

PowerGear er taget i marken med en seksfuret model af den nye Överum. Som trækkraft anvender vi en Valtra S374 med autostyring, og til trods for at ploven er lang og vejer over tre ton, er 1.500 kg. frontvægt tilstrækkeligt til at give en god harmoni og balance i køretøjet.

For at få ploven grundindstillet starter jeg med at køre med traktoren i furen. Forreste furebredde indstilles hydraulisk og træklinjen indstilles med en enkelt spindel. Det gør det både logisk og let at få ploven til at køre lige efter traktoren. Hældningen på ploven indstilles med en stopbolt til hver side.

Når der køres i furen fungerer Överum Vari Flex EX On-Land som en traditionel vendeplov. Før ploven vendes, folder den automatisk ind på minimumsfurebredden. Det skaber god plads under ploven, når den vendes, og samtidig centrer det også ploven efter traktoren. Derved giver vendingen af ploven et minimum af ryk og stød i traktoren.

Afslappende kørsel

Efter furen, er rettet op, bliver ploven stillet om til on-land. Det sker meget let ved at åbne en hydraulikhane på ploven og forskyde plovrammen så langt ud, som man ønsker. Herefter lukkes hanen, og vi er klar til at koble autostyringen til og køre med Valtra?en på land. I de første træk arbejder jeg lidt med at finindstille furebredden på ploven, så den faktiske arbejdsbredde kommer til at svare til den indtastede arbejdsbredde i autostyringen. Her bliver jeg lynhurtigt klar over, at en afvigelse på blot et par centimeter i furebredden bliver til mange centimeter, når det er på seks furer, og det hele bliver reguleret på den forreste fure ? hvor 12 centimeter for meget eller for lidt virkelig betyder noget.

Men når det er justeret ind og kører, så er det en ren fornøjelse at køre on-land. For det første er det behageligt at traktoren kører vandret, så man sidder lige i sædet. For det andet er der intet traktorspor, som den forreste fure skal fylde ud. Det betyder at forreste fure pløjer nøjagtig lige så flot ? og i samme dybde som de øvrige furer. For det tredje giver autostyringen mig god tid, til at justere på ploven, når der køres over en bakketop eller igennem en lavning. Det betyder perfekt pløjning af hele arealet.

Pløjning på land betyder også, at vægten af traktoren og trækket i ploven ikke pakker den fugtige jord i furebunden.

Mulighed for tvillinghjul og bælter

Når der køres på land begrænser ploven ikke dækbredden på traktoren. Som afslutning af testen kørte jeg med ploven for en traktor, der var monteret med tvillinghjul og havde en totalbredde på fire meter. I frontliften var der monteret en fire meter bred jordpakker, og på trods af bredden kunne der uden problemer startes op med on-land ploven ind mod skel. Ved afslutning ind mod skel var det nødvendigt at køre med tvillinghjulet i det pløjede, for at kunne pløje helt til skel.

Överum Vari Flex EX On-Land er den oplagte plov til landmanden som pløjer og sår med den samme traktor. Det sparer tid til afmontering af tvillinghjul og frontpakker. Samtidig udnyttes det lave marktryk og det gode greb fra enten tvillinghjul eller meget brede dæk også til pløjningen.

On-land giver også mulighed for at ploven kan trækkes af en bæltetraktor.

Fin pløjning

Testen blev foretaget i lemuldet stubjord, og det generelle indtryk af pløjningen var, at XL muldpladerne laver en fin vending af jorden og efterlod marken jævn. En ulempe ved den lange og liftophængte plov er, at den laver nogle store ?hakker? i forageren, når den sættes i jorden.

Ploven var monteret med EG forplove og skiveskær på bagerste fure. Forplovene har en skarp forkant, men da halmen var fjernet fra marken, gav det ingen problemer. Til nedpløjning af store mængder halm eller staldgødning kan ploven monteres med EM forplove, som er større og med afrundet forkant. Forplovene er monteret på en stilk med to bolte. Derfor tager det lidt tid at ændre arbejdsdybden på forplovene, og det kræver også et centimetermål, hvis man skal være sikker på, at de er indstillet til samme arbejdsdybde. Det kunne være rart med et system, hvor forplovene kunne indstilles uden brug af værktøj.

Ploven er monteret med et kombineret dybde og transporthjul. Før transport vendes ploven halvt, og bagenden af ploven støttes af transporthjulet. En fin detalje ved hjulet er, at systemet som bremser landhjulet, når ploven vendes, kan justeres. Derved kan bremsen let indstilles til have den korrekte dæmpning, både når hjulet er rent, og når det er fyldt af fugtigt ler.

Plusser

Let at indstille

God pløjning

Traktoren kan køre enten i furen eller på land

Indstillelig bremse på dybdehjulet

Ingen pakning i bunden af furen

Mulighed for bælter eller brede hjul på traktoren

Minusser

Vejer 3.100 kg.

Laver store ?hakker? i forageren

Forplove indstilles med værktøj

Tekniske specifikationer

Antal furer: 6

Gennemgang, cm: 90

Højde på åse, cm: 80

Muldplader: XL

Forplove: EG

Furebredde, cm: 30-50

Vægt kg.: 3.100

Listepriser

Överum Vari Flex EX 6975 H On-Land 6 furer: 344.000

Forplove 6x3.500 kr.: 21.000

Rulleskær 1x9.000 kr.: 9.000

I alt for den testede plov kr.: 374.000

Importørens kommentarer

Af Tommy Overby, Salgschef Kongskilde Maskinfabrik

Vi har i efteråret 2014 kørt demo med vores nye On-Land plov model 6980H. Denne plov udmærker sig ved stor fleksibilitet, da den kan køre både i furen samt on-land, og skiftet sker uden brug af værktøj.

Ploven er bygget op omkring velkendte komponenter, og vi har arbejdet bevidst på, at det skal være nemt at stille om, og at ploven fortsat beholder sin gode pløjeegenskab.

On-Land ploven er en svær plov, som også kræver meget af traktoren, men 3100 kg på 6 furer betyder også at den er meget dybdestabil.

Med vores nye On-Land plov er der taget hul på den første nye modelserie, hvor flere nye modeller vil komme til i fremtiden.