Weidemanns esc-system gør det nemt at skifte redskab, selv med en ekstra hydraulikfunktion.

Agritechnica: Weidemann udviklet en fuldautomatisk udskiftningsanordning til tredje styrekreds, kaldet Easy Coupler System eller esc. På arbejdsredskaber, som indeholder en hydraulisk ekstrafunktion, er det nødvendigt med en hydraulisk olieforsyning via den 3. styrekreds. Det kan for eksempel være til en overfaldsklo, en hydraulisk kost eller en balletang. Alle disse redskaber kræver en ekstra hydraulikfunktion.

Olien løber ind i låsebolten og forbindes automatisk med arbejdsredskabet via flat face-hydraulikkoblingen. Hydraulikolien bringes dermed direkte ind i en af de to låsebolte og føres hen til redskabet. Returløbet sker tilsvarende via den anden låsebolt. De oprindelige hydraulikkoblinger på maskinen forefindes stadig, så det til enhver tid er muligt også at anvende et alternativt arbejdsredskab, som endnu ikke har ecs.'

rich-media-1
Olien løber ind i låsebolten og forbindes automatisk med arbejdsredskabet via flat face-hydraulikkoblingen. Foto: Weidemann

Easy Coupler System vil kunne fås som ekstraudstyr i Weidemann Hoftrac-serierne 1140, 1160, 1160 eHoftrac, 1260, 1280 og 1380 samt teleskoplæsseren T4512.