Varebiler mellem fra 2.000 kg til 3.500 kg er blevet omfattet af ny lovgivning som kræver registrering.

Inden vejret for alvor kalder til forårsarbejde kan det anbefales, at få virksomhedens varebiler registeret og godkendt til godstransport.

Med ganske få tastetryk og et farvel til 100 kroner har du din varebil registreret til firmakørsel, og varebilen kan fortsat anvendes i virksomheden til transport af egne produkter.

Varebiler mellem fra 2.000 kg til 3.500 kg er blevet omfattet af lovgivning for godskørsel, når der fragtes over 11 kg gods.

rich-media-1
Inden vejret for alvor kalder til forårsarbejde kan det anbefales, at få virksomhedens varebiler registeret og godkendt til godstransport. Arkivfoto: Morten Damsgaard.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I godskørselsreglerne sondres der mellem transport for fremmed regning og firmakørsel. Firmakørsel er når der transporteres gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.

Kørsel for fremmed regning, er når der foretages transport af gods med varebiler, mod betaling. Anvendes varebilen til kørsel for fremmed regning, er der nu krav om, dels uddannelse som varebilsvognmand og dels en godskørselstilladelse, og herudover skal chaufførerne skal gennemgå en varebilschaufføruddannelse.

Har virksomheden i forvejen tilladelse til godskørsel med lastbil og chaufførerne har chaufføruddannelsesbeviser gælder de tilladelser og uddannelser også til godskørsel med omtalte varebiler.

Sådan gør du

Det første man skal gøre, er at gå ind på motorregister.skat.dk og logge sig på med NemID

- Vælg 'Registrering > Rediger tilladelse' og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer

- Under ?Dispensationer og tilladelser? tilføjes 'Firmakørsel'

- Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest (den koster 100 kr.)

Under punktet 'køretøjsdetaljer > tekniske oplysninger' bliver køretøjets totalvægt oplyst, og de nye regler kun gælder for varebiler med en totalvægt over 2.000 kg og op til 3.500 kg.

Begrebet firmakørsel

Når der kun foretages firmakørsel, er der ikke krav om uddannelser og godkendelser, men udelukkende et krav om at firmakørsel bliver registreret i motorregisteret.

Begrebet firmakørsel har længe været kendt i forbindelse godstransport med lastbiler, og der er ingen ændring i selve definitionen, selv om transporten foretages med varebiler.

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, når der transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg eller reparation. Det er også firmakørsel når maskinstation/ entreprenør transporterer materialer til brug for arbejdets udførelse, og som indgår i en samlet entreprise, som en entreprenør selv har påtaget sig.

Kørslen må dog altid kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.

Det kan kun være de færreste landmænd, maskinstationer og entreprenører, der kører med pakker og lignende mod betaling. Langt de fleste foretager kun firmakørsel og de er derfor undtaget for reglerne om godkendelser og uddannelser og kan nøjes med en registrering i motorregisteret.