I Maskinbladets serie "Til den sidste bolt", er en Claas-traktor blevet adskilt i atomer for at se, hvor stort et slid der er efter 3.500 timer i traktorens enkelte dele.

Sammen med specialister fra leverandører af motor, transmission og bagtøj kigger vi nærmere på det eventuelle slid, som kan måles på de enkelte komponenter i en Claas Axion 920 Cmatic efter 3.500 timer.

Traktoren har blandt andet arbejdet i et stenbrud, på tyske og franske maskinstationer med hård jordbearbejdning samt gyllekørsel-

Vi er nu kommet til transmissionen, som i Claas Axion 900-serien er trinløs og leveres fra ZF. Moderne trinløse transmissioner kritiseres ofte for ikke have en særlig lang levetid. Teknikken er mere kompliceret end teknikken i powershift-transmissionerne, men den trinløse vil altid vinde på komfort-siden. Er der meget blandet transport og markarbejde, som eksempelvis på maskinstationer, så vil den trinløse transmission altid være den mest økonomiske, men hvis traktoren måske kører hele dagen og udfører hårdt markarbejde, vil brændstofforbruget muligvis være bedre med en powershift-transmission.

Opnå en lang levetid

Transmissionen i Claas Axion 900-serien er en Eccom 3.0 fra ZF, og ifølge den sydtyske komponentproducent, så skulle den uden problemer kunne køre 10.000 timer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Naturligvis varierer transmissionernes forventede levetid med brugen: Hvis man arbejder meget med transport eller med tung jordbearbejdning, vil man kunne se forskelle i belastningen af komponenterne, fortæller Johannes Ziegler fra ZF's transmissionsudviklingsafdeling.

Den halve forudsætning for at opnå en lang levetid på transmissionen er at overholde serviceintervallerne:

- Når vi kigger på skiftelamellerne for køreområderne til fremadkørsel og bakning er det tydeligt at se, hvordan bærelamellerne kører med papirbelægningen på metallamellerne. Her har der ikke været nogen usædvanlige slidspor i løbet af de 3.500 timer.

Lamellerne er tvangssmurt med trykolie indefra og er dermed stort set ikke udsat for slid.

- Da lamellerne kører i oliebad, er de praktisk taget vedligeholdelsesfri. Til gengæld er de afhængige af korrekt køling. Hvis oliestrømmen skulle stoppe og lamellerne kører tørre, ville det hele være ødelagt efter en enkelt reversering, og transmissionen ville være en sag for værkstedet. Det kan ske ved forkert eller gammel olie, for olieboringerne er temmelig skrøbelige og kan let stoppe til.

På den adskilte Axion var alt i orden. Papirbelægningerne på bæreskiverne så let polerede ud, og det skal de også, for de har jo taget ordentligt fat. Den glatte polering var dog fordelt ensartet hele vejen rundt på skiverne, hvilket taler for, at smøringen hele tiden har været i orden.

- Hvis traktoren havde været en frontlæsse-traktor og derfor ofte var blevet reverseret, ville man have kunnet se politureffekten på skiverne på lamelpakkerne tydeligere, forklarer Johannes Ziegler.

Kraftens vej

Den komponent, som nok er udsat for største belastning i transmissionen, er den indgående aksel. Det er forbindelsen mellem motoren og transmissionen og fører hele motorens kraft ind i transmissionen.

På denne Claas-traktor er belastningen 1.350 newtonmeter. På den indgående aksel sidder der fem olieboringer, som skal sørge for smøring og køling af koblingsenhederne. Akslen er forsynet med tætningsringe, som i dag er lavet af plastik i modsætning til tidligere, hvor tætningen foregik med O-ringe fremstillet af gummi.

Men på grund af mindre effekttab i plastik, bruges de stort set alle steder i transmissioner i dag. Hvis plastikskiverne bliver slidte, kan de køre med akslen rundt, og man risikerer en skue, hvor ringene bliver slidt. Det vil medføre, at olien slipper ud, og nogle koblinger kan pludselig få et for lavt olietryk og transmissionen slides voldsomt. Det hele ser dog fint ud på den adskilte traktor.

Alene på transmissionens indgående aksel sidder der fem olieboringer, der skal sørge for smøring og køling af koblingsenhederne. Yderligere sidder transmissionens indgående aksel med et massivt kugleleje i gearhuset.

- Disse lejer er også dimensioneret til en levetid på mere end 10.000 timer, fortæller Johannes Ziegler.

Planethjul i god stand

En vigtig del af den trinløse CVT-transmission er de fire planethjulssæt, som den hydrostatiske og mekaniske kraft samles i.

Der var ikke noget atypisk slid at se på de enkelte tandhjul.

- Det ses tydeligt, hvordan tænderne griber ind i hinanden. Man kan tydeligt se, hvor langt ind indgrebet går: Overfladen er ikke beskadiget eller slidt af. De synlige spor er en glatning af overfladen på grund af tændernes indgreb, det ser derfor meget fornuftigt ud, fortæller Johannes Ziegler

Tegn på slid her ville være begyndende små udrivninger fra overfladen.

Transport slider mindst

Hvis vores Axion 920 hovedsagelig havde arbejdet inden for tung jordbearbejdning, ville man eventuelt have kunnet se en større påvirkning på tandhjulene her.

- Da traktoren er blevet brugt nogenlunde lige meget til transport og jordbearbejdning, ser overfladerne sådan ud, og det er helt sikkert på grund af den regelmæssige vedligeholdelse, fremhæver Johannes Ziegler.

- For en transmission af denne type kan man generelt sige, at transportarbejde er mere skånsomt mod komponenterne end markarbejde.

Belastningerne, der virker på transmissionen ved transport, optræder kun meget kortvarigt, når traktoren for eksempel kører op ad en bakke med fuldt læs, eller sætter igang med fuld læs.

- Når eksempelvis den store tandharve er i jorden, og belastningen af motoren er 100 procent, så er disse spidsbelastninger der hele tiden.

Olie af høj kvalitet

Bortset fra det regelmæssige olie- og oliefilterskift er transmissionen fuldstændig vedligeholdelsesfri.

Det er godt for chaufføren, men det viser også, hvor utrolig meget olien skal yde - intervallet for skift af de 120 liter ligger ved 2.500 timer.

- Disse lange intervaller skyldes den stadig bedre kvalitet på olien. I løbet af de sidste 20 år er der sket meget inden for udviklingen af smøremidler. Men man kan nok ikke forvente yderligere forbedringer af olie og additiver i den nærmeste fremtid, fortæller Johannes Ziegler.

Ziegler forklarer, at ZF bruger godt halvdelen af udviklingspengene til en CVT-transmission til styreelektronikken, altså transmissionssoftwaren. I forbindelse med traktorer, der arbejder med meget lave omdrejningstal, bliver føreren meget mere følsom over for støj fra transmissionen.

Her har ZF akustikingeniører ansat ene og alene til at arbejde med at reducere støjen fra transmissionen, så der kommer mindre støj til kabinen.

- Der opstår især støj fra den store oliestrøm, når hydrostaten drejes helt ud i yderstilling. Støj kan der også komme fra tandhjulene, hvis de er skåret "lige". Ligeskårede tandhjul afgiver normalt mere støj end skrå-skårede tandhjul. Til gengæld overfører ligeskårede tandhjulspar kraften bedre. Og holdbarheden øges, fordi der ikke virker nogen aksialkraft på tænderne. Derfor er der en kombination af lige- og skråtskårede tandhjul i transmissionen.