Automatisk oplæsning:

Landbruget bliver største udleder i 2030: L&F er ikke bekymret

00:00
Hastighed: ???x
00:00

Klimadirektør hos Landbrug og Fødevarer er ikke bekymret over, at landbruget står til at blive den største udleder af drivhusgasser i 2030.

Landbruget vil i 2030 være den største udleder af drivhusgasser i Danmark.

Til den tid vil landbruget stå for 37 procent af udledte drivhusgasser.

Det konkluderer Klimarådet i sin statusrapport, hvoraf det også fremgår, at regeringen ikke har iværksat nok initiativer for at nå målet om 70 procents reduktion i 2030.

- Klimarådet vurderer, at der udestår en betydelig klimaindsats inden for landbrug og arealanvendelse. Der er vedtaget virkemidler, som Klimarådet forventer vil reducere udledningerne fra landbrug og arealanvendelse med 0,2 mio. ton i 2030. Det svarer til en reduktion på 1-2 pct. af de samlede fremskrevne udledninger fra landbrug og arealanvendelse i 2030, skriver Klimarådet i rapporten.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Andre sektorer har nemmere ved at gå i nul

Det overrasker dog ikke klimadirektør hos Landbrug og Fødevarer, Niels Peter Nørring, at landbruget står til at blive den mest udledende sektor.

Det er der nemlig nogle særlige grunde til, fortæller han. Blandt andet at andre sektorer kan skære markant i deres udledning, mens landbruget ikke har samme mulighed.

- Landbrugsproduktion kan umiddelbart ikke gå i nul, men det er der andre sektorer, som kan. Energisektoren kan omstille til sol eller vind og dermed gå i nul. Når nogle sektorer kan gå i nul, så giver det sig selv, at landbruget fylder mere i regnestykket, siger han.

- Nogle sektorer kan relativt let omlægge deres produktionsapparat. I en produktionsvirksomhed kan man flytte fra gas eller olie til at køre på el. Men inden for landbruget kan man ikke omstille en ko til at køre på el eller sætte strøm til marken. Det er nogle naturgivne biologiske faktorer, vi har med at gøre, og derfor har vi ikke samme mulighed for at omstille på kort tid, siger han.

Derfor bliver det også meget vanskeligt at gøre landbruget klimaneutralt.

- Hvis man ønsker, at der her og nu ikke skal udledes fra landbrugsproduktion, så er den eneste mulighed at holde op med at producere, men så har man en anden udfordring, nemlig at man også skal have noget at spise. Og hvis produktionen til og med overtages af mindre klimaeffektive lande, så er det faktisk skidt for det globale klima, siger han.

Ikke alt bliver medregnet

Han understreger også, at landbruget er i gang med nogle tiltag, der skal nedsætte udledningen.

- Vi har fuld fokus på at blive mere effektive i produktionen og levere mere effektivt i forhold til klimaet. Det er en dagsorden vi har sat os klart i Landbrug og Fødevarer, og vi laver initiativer i marken og i stalden, siger han.'

Det er dog ikke alt det, landbruget bidrager med, som bliver medregnet.

- Når vi lægger arealer ud til solceller eller vindmøller, eller vi leverer til biogas, tæller det ikke med i landbrugets regnskab, siger han.

- Det er sådan, de internationale regneregler er. Politikere og beslutningstagere bør være opmærksom på, at det landbruget gør, tæller andre steder, og at landbruget skal have kredit for det, siger han.