Der er både penge, velfærd og godt omdømme at hente, hvis søerne lever længere.

Der er sket en stigning i antallet af afhentede søer fra DAKA de seneste år. I 2019 var dødeligheden på landsplan 14 procent. Det er for højt og derfor har Seges startet kampagne SoLiv 2.0, som skal bringe antallet af aflivede eller selvdøde søer ned. Kampagnen fokuserer på gode råd, fagligt materiale og erfaringsdeling.

- Vores fokus i kampagnen er, at du som producenten har den viden og de redskaber, der skal til, for at sikre velfærden i farestalden og drægtighedsstalden og dermed få en længere levetid for dine søer. Det er ikke kun til gavn for velfærden, men også den enkelte bedrifts dækningsbidrag og branchens samlede omdømme, udtaler Tina Birk Jensen, specialkonsulent i Seges Svineproduktion og projektleder på kampagnen SoLiv 2.0, på svineproduktion.dk.

Sodødeligheden sænket med 35 procent

Med øget overvågning, halmgranulat i drægtighedsstalden og andre praktiske tiltag, har den sønderjyske svineproducent Hans Christian Carstensen sænket sodødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år. Dødeligheden hos de 730 årssøer på gården ved Haderslev, ligger i dag på 13 procent, og svineproducenten vil endnu længere ned.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har ikke investeret i nyt staldanlæg for at ændre sodødeligheden. I stedet har vi indført mere overvågning af søerne. I efteråret 2019 begyndte vi samtidig at bruge halmgranulat i redekasserne i drægtighedsstalden. Det har en sugeevne, der er fem gange større end almindelig halm. Det gør, at vi har fået meget tørre redekasser, udtaler Hans Christian Carstensen til svineproduktion.dk. Han har formået af sænke benproblemerne hos søerne ved skift i strøelse og en systematisk tilgang til, hvordan de undersøger søerne for benproblemer. Det har giver mere robuste søer.

Ædebokse kan redde tusinder af søer

Se også:

Ædebokse kan redde tusinder af søer

Bedre plads i sygestierne

Den øgede overvågning har blandt andet betydet, at behovet for at sætte søer i sygesti er faldet. Det har dermed også givet plads til de mere alvorlige tilfælde i sygestierne.

- Hvis du har mange problemer med søerne, kan du hurtigt ende i en ond cirkel, hvor sygestierne kan være i brug hele tiden. Nu har vi ikke nær så mange søer gående i sygestier, siger Hans Christian Carstensen til svineproduktion.dk.

Det er lykkedes ved at starte med at give soen smertestillende behandling, så den kan forblive i dægtighedsstalden. Hvis en so skulle ende i sygesti, har bedriften nu så meget plads, at de først flyttes tilbage til drægtighedsstalden, når de er helt raske.

Har du sygestier, eller har du hospice?

Se også:

Har du sygestier, eller har du hospice?

Stor gevinst ved lavere dødelighed

Svinerådgiver Niels Hegelund fra Velas har beregnet, at hvis man har en fulline produktion med 1000 søer kan man spare hundrede af tusinder kroner hvert år, hvis man sænker sodødeligheden bare få procent.

- Hvis du har 1.000 søer og en slagtesvineproduktion, og du kan forbedre din sodødelighed med to procent, så er gevinsten 172.000 kroner om året, skriver han i Velas nyhedsbrev Trynekontakten.

Svinerådgiveren forklarer, at det næsten altid en so i drægtighedsstalden, der må aflives eller dør. Det betyder, at der kommer til at mangle et kuld. Det giver en DAKA-regning og trælst arbejde med at få slæbt den døde so ud af flokken. Desuden kommer der til at mangle en indtægt fra slagteriet, og der så indkøbes en ny løbeklar polt.

Alt i alt bliver det en dyr affære, at have for høj en sodødelighed.