Lyt til artiklen:

Første bud på 1:1 erstatning af zink

00:00
Hastighed: ???x
09:56

Intet nyt er godt nyt, når det gælder udfasning af medicinsk zink. Når zinkoxid bliver skiftet ud med en ny og ligeså billig ingrediens i foderet, så holder smågriseproducenterne vejret, går det - eller går det galt?

På St. Løjstrup ved Langå kører det, som det altid har gjort, trods udfasningen af medicinsk zink. Det er et halvt år siden, Kristian Christiansen skiftede zinkoxid ud, til fordel for en ny foderingrediens. Og alt er, som det plejer, der bliver bare blandet Celmanax i laktions- og fravænningsfoder i stedet for, og i samme koncentration som medicinsk zink. Der er ikke mere diarré, der er samme tilvækst, og produktionen kører stabilt trods lav fravænningsvægt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dødeligheden hos smågrisene har heller ikke rykket sig. Den ligger stabilt på 2-2,5 procent plus de obligatoriske to procent til Fødevarestyrelsen, siger Kristian Christiansen.

Han er godt træt af, at Fødevarestyrelsens overdrevne fokus på transportegnethed, der øger aflivning af gode grise. Derfor vælger han også at opfede 2000 slagtesvin selv, så hans medarbejdere ikke demotiveres, når de skal aflive gode, levedygtige grise.

Vi skiftede, og hvad skete der? - Ingenting!

Det eneste, der er anderledes på St. Løjstrup efter udfasning af zink, er, at søerne også får Celmanax. Det er vigtigt, for det er her, smågrisenes sundhed starter, mener svineproducenten.

rich-media-3
.

- Jeg har et lidt presset system, så jeg har gjort mig mange tanker om, hvordan det skal lykkes os at udfase zinken. Søerne får mange grise, og grisenes fravænningsalder ligger på mellem tre og fire uger. Fravænningsvægten er lav, så det var bestemt ikke dyrlægen, der anbefalede mig at skrotte zinken, siger Kristian Christiansen.

Han har 800 søer på St. Løjstrup og producerer 32.000 smågrise årligt. Produktionsapparatet er fra henholdsvis 2007 for klimastaldens vedkommende, og farestalden er fra henholdsvis 1998 og 2007. I april blev svineproducenten enig med Danvit om at udfase zinken helt til fordel for et, efter danske forhold, ukendt fodertilskud baseret på enzymbehandlede gærceller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det var meningen, at der skulle medicinsk zink i det ene kammer i minidoseren, men det blev Celmanax i stedet for

Kristian Christiansen, svineproducent

- Vi startede med at tilsætte 200 ppm Celmanax til laktationsfoderet for at mindske smittetrykket. Så skiftede vi zinken ud i fravænningsfoderet - og der skete intet. Vi havde frygtet problemer med fravænningsdiarré og stigende medicinforbrug, men det ser vi stadig intet til, fortæller Kristian Christiansen. Han vil nu kigge lidt dybere ind i tilvækst og foderforbrug.

rich-media-6
.

Zinkoxid lukker for fordøjelsen - gærceller åbner

Det er Søren Jensen fra Danvit, der har fulgt udfasningen af zink på St. Løjstrup. Han mener, at søernes sundhed og pattegrisenes robusthed har gjort, at besætningen kan undvære medicinsk zink uden problemer.

- Det er et naturligt produkt, der booster fordøjelsen. Zinkoxid lukker ned for fordøjelsen, og gærcellerne lukker op. Det bevirker, at grisene ikke får det så svært ved fravænning. De er i stand til at optage foderet og bekæmpe bakterierne. Samtidig kan vi sænke smittetrykket fra soens side, forklarer Søren Jensen.

Han fremhæver dog også Kristian Christiansens management, og at svineproducenten laver nogle gode foderblandinger.

- Kristian laver nogle gode blandinger, og vi topper med Celmanax, kommenterer Søren Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han fremhæver, at fravænningsblandingen indeholder 132 gram fordøjeligt råprotein pr. foderenhed med flere letfordøjelige proteinkilder som fiskemel og sojaproteinkoncentrat. Der er dog ikke lavet noget om på fravænningsblandingen bortset fra, at 1000 ppm zinkoxid er erstattet af 200 ppm Celmanax.

rich-media-8
.

Måske billigere end medicinsk zink

Kristian Christiansen blander alt foder selv. På Agromek i 2019 investerede han i en minidoser med tre kamre, hvilken han bruger flittigt.

- Det var meningen, at der skulle medicinsk zink i det ene kammer i minidoseren, men det blev til Celmanax i stedet for. Før vi skiftede over, kørte vi zinkoxiden helt ned på 1000 ppm uden de store problemer med diarré, forklarer svineproducenten.

I farestalden er der mælkeanlæg, der åbnes fra dag nul. Pattegrisene er dog stadig små og vejer kun 5,5 kg i gennemsnit ved fravænning. Så svineproducenten var lidt nervøs for skiftet, men nu efter et halvt år uden medicinsk zink, kører produktionen fortsat stabilt.

Prisen for Celmanax lægger sig op ad medicinsk zink. Henrik Jensen fra Farma Nordic, der forhandler produktet i Danmark, mener, at han har det eneste produkt i Danmark, der reelt kan afløse zinkoxid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er det eneste firma, som har et produkt, der kan afløse zinkoxid til en konkurrencedygtig pris. Zinkoxid kan koste op til tre kr. pr. gris, alt efter dosering, siger Henrik Jensen.

På St. Løjstrup koster tildelingen af Celmanax cirka 2,2 kr. pr. gris. Prisen er baseret på, at der fravænnes 40 grise pr. so, som tildeles 200 ppm i laktationsfoder, og at grisene får fravænningsblanding med samme dosis.

Hvordan virker det?

De fleste kender til ølgær i fodringen, men hvordan er dette produkt anderledes end det fodermiddel, vi kender?

Celmanax er enzymbehandlede gærceller. Enzymerne klipper cellevæggene, så de kulhydrater, der kommer ud af processen, kan binde sig til bakterier som E.coli, Med en partikelstørrelse på to til fire my, kan binding inaktivere bakterier som gram negative E.coli. Kulhydraterne fra gærcellerne påvirker desuden immunforsvaret positivt. Det forklarede forsker fra Church and Dwight, Sangita Jalukar på ZinkSummit, allerede i 2019.

- Når søerne får tilskud af Celmanax, så vi mere fedt, protein, energi og flere immunglobiner i mælken. Effekten slår også igennem hos pattegrisene. Vægten hos smågrisene fra søer, der fik Celmanax, var øget i forhold til kontrolgrisene. Ingen af de to hold fik zinkoxid. Vi har vist, at tilskuddet modulerer mikroorganismerne i tarmen og opregulerer immunresponsen, sagde Sangita Jalukar. Hun var desuden klar i mælet med hensyn til fravænning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er problemer før fravænning, der giver problemer efter fravænning, meldte forskeren klart ud.

Celmanax er velkendt i udlandet

Celmanax er velkendt i både Asien og Europa. Mere end 200 millioner svin i Asien og Europa bliver fodret med produktet. Det produceres i USA af Church and Dwight, som har afprøvet Celmanax i USA og Spanien. Her viser resultaterne blandt andet, at ved tilsætning til laktationsfoder og fravænningsfoder var smågrisene, der blev fodret med Celmanax, signifikant større 28 dage efter fravænning end smågrisene på zinkoxid. Forsøget blev foretaget i Spanien på 60 søer af dansk avl (Landrace LY x Yorkshire LW). Se tabellerne på siden.

rich-media-11
Forsøgsdesignet på de udenlandske forsøg med Celmanax til lakterende søer og fravænningsgrise. Figur: Church and Dwight.
rich-media-12
Her er resultaterne fra de spanske forsøg, hvor smågrisene fik tilført 3000 ppm Celmanax/ZnO (medicinsk zink) i foderet. FCR = foderudnyttelse.

Et amerikansk forsøg på 240 PIC søer har vist, at Celamanax kunne reducere spildfoderdage med op til 1,5 dage hos søer fodret med Celmanax. Desuden øgede det procentdelen af drægtige søer væsentligt.

Celmanax kan tåle pelletering og 120 grader C varme i op til tre minutter. Produktet findes også i en flydende form, der kan anvendes som isotonisk elektrolyt, der er særlig tilpasset tilskud i drikkevandstrug.

Seges er nysgerrige på produktiviteten

Farma Nordic har indgået et samarbejde med Seges, som skal lave en erfaringsopsamling fra 35 til 50 smågriseproducenter, der bruger Celmanax. Kravet er, at svineproducenterne skal bruge produktet i diegivningsfoderet og i fravænningsblandingen frem til dag 14 i klimastalden. Landmanden skal sige ja til at deltage i samarbejdet med indsamling af data, hvor Seges skal have adgang til E-kontrol og medicinforbrug 12 måneder før udfasning af zink. Herefter får Seges adgang til E-kontrol og medicinforbrug efter ibrugtagning af Celmanax i de næste 12 måneder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Succeskriteriet for os er, at der ingen signifikante negative ændringer på måleparametrene ved overgangen til zinkfri-fodring, når zinkoxid skiftes ud med Celmanax. Medicinforbruget er en meget vigtig parameter, udtaler Henrik Jensen.

Han forklarer, at måle?parametrene er fravænningsvægt, foderforbrug, daglig tilvækst, dødelighed og medicinforbrug. Farma Nordic sender en gang om måneden en up-date på brugere af Celmanax og holder løbende kontakt til svineproducenterne. Seges kommer med en delkonklusion efter seks måneders brug af Celmanax, og en endelig konklusion efter 12 måneders brug af Celmanax, hvor resultaterne hos svineproducenterne kan sammenlignes med historiske data.

Tidspres tvinger Seges til at gå nye veje

Seges er åben for en ny slags service overfor firmaer, der kan præstere noget, når det gælder udfasning af zink. Det er chefkonsulent Poul Bækbo, der står for erfaringsindsamlingen. Han opfordrer foderfirmaer til at sætte deres egne projekter i søen.

- Vi har valgt at sige til firmaerne, at vi ser positivt på deres zinkfri fodringsprojekter for at få fokus på, at det er nu landmændene skal øve sig i udfasning af medicinsk zink. Vi kan tilbyde at gøre E-kontroller og medicinforbrug op, hvis firmaerne sikrer nok deltagere og seriøse projekter, forklarer Poul Bækbo.

Der skal helst være mindst 50 svineproducenter med i afprøvningerne, og Seges vil have mindst et halvt års data på den zinkfri-fodring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er presset på tid, og når vi forhører os rundt i landet, er der alt for mange besætninger, der ikke har prøvet udfasning af medicinsk af endnu. Med dette tiltag, håber vi på at skabe fokus og få flere svineproducenter til at tage opgaven seriøst. Der er ikke lang tid til, at den medicinske zink forsvinder. Derfor er det nu, der skal afprøves forskellige løsninger på de enkelte bedrifter, for det er sandsynligvis ikke den samme løsning, der virker på alle bedrifter, husker han på.

Indtil videre er Vilomix og Farma Nordic de eneste firmaer, der har lavet en aftale med Seges om at opgøre resultater fra firma-projekter.