I klimaaftalen er der afsat fem millioner kroner til udvikling af landbrugsbedrifternes klimaregnskaber.

Hvor meget CO2 udleder en landbrugsbedrift? Det spørgsmål er der ingen, der kan svare på, men der er i hvert fald en bred politisk vilje til at afsætte nogle midler til at finde ud af det.

Således har regeringen og otte partier besluttet af afsætte fem millioner kroner til at få udviklet et klimaregnskab, der skal kunne bruges på bedriftsniveau.

Pengene er afsat i forbindelse med den klimaaftale, der netop er indgået mellem regeringen, , Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Pengene skal understøtte og supplere et allerede igangsatte projekt, hvor Seges og Økologisk Landsforening er gået sammen om at udvikle et koncept om klimaregnskaber og oplysning på bedriftsniveau med midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Dette projekt, som forventes afsluttet i 2021, har til formål at udvikle og teste et klimaregnskabsværktøj og et rådgivningskoncept.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Jeg er meget er glad for at vi har fundet de 5 millioner kroner. De er et vigtigt bidrag. Vi står foran en meget stor opgave med at opbygge viden om landbrugets klimaudledninger. Vi mangler nemlig på mange områder betydelig viden om landbrugets udledninger. Blandt andet derfor er der også afsat 90 millioner kroner frem til 2021 til en klimaforskningsindsats på landbrugsområdet, siger fødevareminister Mogens Jensen (S).