Chefredaktør, Rasmus Dalsgaard, mener, at miljøeksperter bør se kritisk på udledningen af urenset spildevand. Især på baggrund af den aktuelle skandale.

Alle store danske byer leder ufattelige mængder urenset spildevand til vandmiljøet, mens store dele af de samme byers befolkning billedligt talt lukker lort ud af munden, når de kritiserer landbrugets miljøforhold.

Cafélatte-typerne er typisk totalt uvidende om reelle forhold i landbruget, men holder sig ikke tilbage med kritik. På samme måde er de uvidende om, at deres eget lort er en massiv forureningskilde, for det forsvinder jo straks ud af toiletkummen - skyllet ud med rent vand hentet ude på landet - og så er det problem jo ligesom løst.......

Ude af øje - ude af sind.

Det, der kan undre, er at Danmarks Naturfredningsforening og et kobbel universitetsansatte har sunget for i kritikken af landbruget og samtidig stiltiende accepteret byernes forurening, som mange kloge hoveder ikke har kunnet være uvidende om.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er derfor direkte ubehageligt at se Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding tone frem med sleske smil og skarp kritik af kommunernes slamudledning. Danmarks Naturfredningsforening har i høj grad været passiv i denne sag, indtil folkestemningen vendte sig imod forureningen.

Det urensede slam består foruden af afføring også af alverdens rester af kemiske husholdningsprodukter og diverse medicinrester og andre spændende stoffer.

Det burde miljøeksperter se kritisk på. Og det er der måske håb om, at nogle af dem vil gøre på baggrund af den aktuelle skandale, hvor Gentofte og København havde tænkt sig bevidst at lede urenset spildevand ud i Øresund.

De to kommuner har med deres uelegante og dårligt timede tilladelse til deres egne rensningsanlæg heldigvis fået den brede befolknings øjne op for problemet. Og efter få dages blæst om sagen, gik det op for de mange kritikere, at denne tilladelse billedligt talt bare er en dråbe i havet. Alene Københavns Kommune har ifølge flere medier ledt mere end 35 millioner kubikmeter urenset spildevand ud i Øresund over en femårig periode på grund af utilstrækkelig kapacitet på rensningsanlæggene.

Det er ellers en kendt sag, som landbruget har råbt højt om i årevis uden at blive taget alvorligt.

Maskinbladet har alene de seneste fem år lagt spalteplads til mere end et halvt hundrede artikler om problemet. Og adskillige politikere har siddet i salen ved planteavlsmøder og generalforsamlinger, hvor dette problem er blevet påpeget. Der har endda ved den slags lejligheder været vist billeder fra vandmiljøet, hvor toiletpapir og det, der er værre, har flydt rundt efter et overløb som følge af store regnskyl.