Abonnementsartikel

Landbruget har råbt højt om problemet i årevis - alligevel har det tilsyneladende overrasket den brede offentlighed, at der hvert år udledes tonsvis af urenset spildevand fra danske byer.

Det vakte stor opmærksomhed i de danske medier, da det i slutningen af maj gik op for dem, at København og Gentofte havde tilladt udledning af store mængde urenset spildevand direkte til Øresund.

Problemstillingen med både planlagte udledninger og ikke mindst store udledninger i forbindelse med store nedbørsmængder er et gammelkendt problem, som dele af landbruget har råbt højt om i flere år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Siden 2015 har Maskinbladet i langt over 50 artikler medvirket til at kaste lys på problemet, som særligt Bæredygtig Landbrugs faglige konsulent Poul Vejby-Sørensen har taget fat på gentagne gange i indlæg og interviews med grundige faglige forskningsresultater som basis.

Historisk udredning

I august 2019 skrev Poul Vejby-Sørensen i Maskinbladet en lang gennemgang af den fejlslagne danske politik siden 1986, som fortjener at blive genlæst - ikke mindst i lyset af den aktuelle skandale.

Artiklen kan læses på maskinbladet.dk her.

I artiklen peger Poul Vejby-Sørensen på rensningsanlægget Lynetten i København som en betydelig kilde til de store forureningsproblemer nord for Gilleleje, som midt i 1980'er skabte hummerdød og blev indledningen til årtiers miljøhetz mod landbruget.

Og det er netop Lynetten, som i den aktuelle sag skulle lukke urenset spildevand ud i sundet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I artiklen i Maskinbladet skrev Poul Vejby-Sørensen blandt andet:

- ...den fysiologiske kvælstofbegrænsning i iltsvindsområdet var et resultat af massiv forurening (herunder af fosfor) fra København og svenske Øresunds-byer. I mange år før fangsten af de døde hummere havde København hvert år udledt cirka 1 million tons vådt slam i Øresund, hvor den dominerende nordgående strøm førte det op nord for Helsingør-Hälsingborg. Her bredes strømmen ud, så hastigheden aftager, og slampartiklerne bundfældes i området nord for Gilleleje på den danske side og i Skälderviken og Laholmsbukten på den svenske side. Præcis de områder, der var ramt af iltsvind i 1980'erne.

Videre skrev han:

- Renseanlæg Lynetten, der var etableret i 1980, fortsatte med at udlede store mængder slam på grund af hyppige driftsforstyrrelser. Så sent som i 1984 og 1985 udledtes cirka 200.000 tons slam om året. Det var mange tusinde procent over det tilladte, og Miljøankenævnet pålagde Lynetten et drastisk krav om at halvere slamudledningen hvert halve år, indtil man nåede ned på 1/16 eller 440 tons.

Falsk diagnose

Poul Vejby-Sørensen konkluderer i sin udredning af det historiske forløb, at "den falske diagnose om kvælstof stadig er basis for myndighedernes miljøindsats".

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener, at danske myndigheder har stirret sig blinde på nitrat fra landbruget i 30 år, mens det reelle problem, byspildevand med organisk stof, fosfor og miljøfremmede stoffer, har fået lov at ligge.

- Tusindvis af overløb om året af urenset spildevand fra underdimensionerede renseanlæg skaber fortsat enorme problemer for vandmiljøet, har Poul Vejby-Sørensen blandt andet fremført i en af sine mange kommentarer.

DN tavs

På mange måder har det lignet en gåde, at Poul Vejby-Sørensen og andre dele af landbruget har stået ret alene med kritikken af byernes svineri.

Ikke mindst har Danmarks Naturfredningsforening været bemærkelsesværdigt tavs i forbindelse med denne mangeårige miljøskandale.

Poul Vejby Sørensen har da også flere gange angrebet Danmarks Naturfredningsforening for ikke at interessere sig for problemer i vandmiljøet, hvis problemerne ikke kunne henføres til landbruget.

Udenlandsk forargelse

Svineriet fra de danske rensningsanlæg har også givet genlyd i udlandet - ikke mindst i Sverige, hvor Øresundskysten også skal døje med det urensede danske kloakvand.

For eksempel ironiserer den internationalt kendte svenske klimaaktivist Greta Thunberg på Twitter over Københavns Kommunes svineri som en kontrast til kommunens påståede ambition om at være klimaneutral i 2025.

Og i kommentarerne vælter det ind med vrede udfald mod Danmark og København, mens moralsk hellige danskere skriver, at de er imod svineriet.

Flere fortæller om tilsvarende svineri fra storbyer andre steder i verden, for eksempel skriver en af Greta Thunbergs følgere, at Canada i mange år har udledt spildevand i floden St. Lawrence i Quebec.