Værktøj og servicebiler er nu solgt, men langt hovedparten af værdierne er fortsat i boet, oplyser kurator Mikkel Løgsted

Det første salg ud af konkursboet efter Hjallerup Maskinforretning er nu foretaget, men dette er kun en ringe del af værdierne - repræsenterende værktøj og 15 servicebiler. Tilbage er der stadig omtrent 350 maskinenheder inden for landbrug, have og park. En ikke ubetydelig del er traktorer, mejetærskere og landbrugsredskaber. Dertil kommer hele reservedelslageret og butikslageret, som endnu er i boet.

Det oplyser advokat Mikkel Løgsted fra Kammeradvokaten til Maskinbladet.

Han bekræfter, at køberne til værktøjet og servicebilerne er Deutz-importøren HCP i Randers og maskinhandleren AE Maskiner i Ørsted.

- Men jeg vil sige, at langt hovedparten af værdierne stadig er i boet. Det drejer sig om hele maskinlageret samt reservedelslagrene i såvel Støvring, som Hjallerup og Hjørring, siger Mikkel Løgsted og tilføjer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Så der resterer stadig et stort arbejde med at sikre kreditorernes stilling bedst muligt ved at få solgt nogle enheder ud til forskellige parter. Nogle er interesseret i butiksvarelageret, andre i maskinparker og andre igen i reservedellagrene, mens endnu andre er interesseret i bygninger.

- Vil sælger til større grupperinger, og det betyder, at man altså ikke kan købe enkelte enheder, siger Mikkel Løgsted.