Hos Wrang Agro er man godt tilfredse med kilespredningen på den liftophængte gødningsspreder.

På Fyn nær Tommerup på Ryttergade ligger svineproduktionen Wrang Agro. Bedriften driger 540 hektar jord fordelt i en radius på fem kilometer fra ejendommen.

Der er ikke tale om store gode reelle marker, men i stedet for mindre marker, hvor en gødningsspreder med stor kapacitet og kilekontrol er faldet i ret god jord.

- Vi har intensiveret overgangen fra plov og rotorharve til mere og mere pløjefri dyrkning, og i dag vil jeg kalde os 90 procent pløjefri uden at være religiøse med det, fortæller Roberth Krogaard, driftsleder i marken hos Wang Agro.

- Alting forberedes på at nyttiggøre faste kørespor og bevæge os mere og mere henimod de muligheder, præcisions-gps giver os. Vi valgte en gødningsspreder med egen gps for også at kunne anvende den på vore lidt ældre traktorer. Allerede nu, hvor vi kører med faste kørespor i et 24 meter system, klarer gødningssprederen derfor automatisk at håndtere kiler og kantspredning, så der ikke finder overlapninger sted, fortæller driftslederen.

rich-media-1
Under nærmest umulige forhold på skrænter og i kiler spreder gødningssprederen lige præcis den mængde, der er planlagt.
rich-media-2
Spredeskiverne, spredebredder og -mængder efter gps-styrede nedslagspunkt udgør hemmeligheden bag den præcise gødningstildeling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Indstiller efter telefonen

Bedriftens gødningsspreder er en 4.000 liters Rauch Axis H 50.2 EMC+W gødningsspreder, og det store rumindhold er en stor fordel, fortæller Roberth Krogaard.

- Især fordi vi jo ikke har store marker, men de 540 hektar spredt på en masse små marker, er det godt at kunne have omkring fire tons gødning med pr. læs. Den gamle gødningsspreder rummede 1.500 kg og det krævede, at vi ofte måtte have en mand med en ekstra traktor og en vogn til gødning med i marken. Med den nye spreder sparer vi alene af den grund en masse arbejdstid, fordi vi oftest kan have med til hele marken i ét læs.

- Endnu er vi ikke begyndt med gradueret gødskning, men det vil helt sikkert komme.

Roberth Krogaard er stærkt begejstret for den tryghed, det giver at kunne indtaste gødningstype og -mængde efter de anvisninger, Rauch-appen, både han og den faste markmand har på telefonen.

- Appen opdateres hele tiden, og vi har endnu ikke oplevet, at en gødningstype ikke findes i den. Så slår vi det op på telefonen og indtaster det i gødningssprederens skærm, og det passer hver gang. Det er helt utroligt, så præcist, vi kan regne med mængderne, og der er altså meget at spare ved at undgå overlapninger i kiler og langs kanter på de mange små marker, vi har her.

Han fremhæver desuden, at sprederen drives hydraulisk og individuelt, da det er lettere at tilkoble maskinen på traktoren, så den har den nødvendige hydraulikkapacitet.