L&F har henvendt sig til Fødevareminister Mogens Jensen og forslået en overgangsordning for de landmænd, der bliver hårdest ramt af myndighedernes beregningsfejl.

- Det er yderst beklageligt at Miljø- og Fødevareministeriet har beregnet værdierne af betalingsrettighederne forkert. Jeg er skuffet over, at der kan ske en så alvorlig myndighedsfejl. Det er helt afgørende, at man som landmand kan agere i tiltro til myndighederne, siger Martin Merrild.

- Det er helt uretfærdigt, at der lægges op til en reduktion i støtteudbetalingen for 2019, da landmændene ikke har haft mulighed for at indrette sig efter de ændrede forhold. Det kan ramme budgetterne hårdt og uretfærdigt, siger han.

- Det er uacceptabelt. Derfor har vi nu skrevet et brev til fødevareminister Mogens Jensen , hvori vi foreslår, at der for 2020 og fremadrettet laves en overgangsordning rettet mod de landmænd, der bliver hårdest ramt.

- Det er dog positivt, at alle de landmænd, der i 2018 og tidligere har fået for lidt udbetalt, vil få en efterbetaling, og at de landmænd, der efter den nye beregningsmetode har fået for meget, ikke bliver stillet over for et krav om tilbagebetaling, siger Martin Merrild.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Justering

Landbrugsstyrelsen har justeret værdierne af betalingsrettighederne forud for årets udbetaling af den direkte landbrugsstøtte.

Justeringen betyder for 2019, at cirka fire ud af fem landmænd vil få udbetalt mere i støtte, mens cirka én ud af fem vil få mindre udbetalt i forhold til den tidligere estimerede værdi, som blev udmeldt tidligere på året.

- De genberegnede værdier er med forbehold for den endnu ikke afsluttede revision ved EU-Kommissionen. Værdierne for 2020 er også med et forbehold for udestående beslutninger om blandt andet EU-budgettet. Betalingsrettighedernes værdi vil blive tilpasset i takt med, at disse forbehold bliver afklaret, skriver Landbrugsstyrelsen.

Værdi fra 2015-2018

Landbrugsstyrelsen vil genberegne betalingsrettighedernes værdi for støtteperioden 2015-18 på et senere tidspunkt. Du kan endnu ikke se de genberegnede værdier for dine betalingsrettigheder i Tast selv-service.

Landbrugsstyrelsen vil af egen drift identificere de landmænd, som samlet set har modtaget for lidt i støtte i de enkelte støtteår i perioden og efterbetale den resterende støtteudbetaling. Vi forventer at kunne foretage denne udbetaling i første halvår af 2020, skriver styrelsen.

- Hvis du har modtaget for meget, kan vi ikke tilbagesøge støtten, skriver Landbrugasstyrelsen.

Cirka 800 landbrugere kan endnu ikke se den genberegnede værdi af deres betalingsrettigheder for 2019. Det skyldes, at landbrugerens betalingsrettigheder indgår i en igangværende genoptagelsessag. Når genoptagelsessagen afsluttes, vil det være muligt at se betalingsrettighedernes værdi for 2020.