De unge, som Sagro har hjulpet med etablering, klarer sig bedre end gennemsnittet.

Unge landmænd klarer sig bedre end de ældre. Det er den foreløbige konklusion, når Sagro sammenligner de første regnskaber for nyetablerede landmænd med gennemsnittet af regnskaber for 2018. Siden marts 2017 har Sagro deltaget i etablering af 25 landmænd, der har købt i fri handel. De er alle kommet godt i gang med gode afkastningsgrader.

Især de konventionelle kvægbesætninger klarer sig bedre end gennemsnittet. Her er antallet af årskøer i gennemsnit på 324 mod 301 i gennemsnit.

Til gengæld klarer de unge sig med 178 ejede hektar mod gennemsnittets 221. Det giver de yngre landmænd et resultat efter finansiering på 1.896.000 mod gennemsnittes 1.164.000.

- Det er tydeligt udtryk for, at de er blevet etableret på et bedre grundlag, hvor gælden og aktiverne er skåret til, siger driftsøkonom Katrine Siersted, Sagro.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ligeledes viser resultaterne, at de unge er kommet ud med et afkast på 7,16 procent, og en

nulpunktskonsolideringen på 2,32 kr./kg EKM mod gennemsnittets 2,4 kr./kg EKM. Igen resultater som understreger, at de unge klarer sig bedre i markedet.

Flotte resultater

Desuden er det værd at nævne, at de unge, der har etableret sig med svineavl har klaret sig flot i et meget svært år.

Med 645 årssøer mod gennemsnittets 857 og 98 hektar mod gennemsnittets 129, har de unge alligevel præsteret et resultat efter finansiering, der er mere end tre gang højere; 545.000 mod gennemsnittets 169.000.

- Det vidner om væsentligt færre omkostninger eller markant bedre indtjening, siger hun.

Afkast og realisme

Sagro har over fire aftener i marts holdt informationsmøder for både unge landmænd, der gerne vil etablere sig, og for landmænd der forbereder deres exit fra erhvervet. Møderne har været særdeles velbesøgte og vidner om stor lyst til at etablere sig i erhvervet ? trods de finansielle udfordringer.

Cheføkonom Morten Dahl Thomsen, Sagro summerer erfaringer op med de anbefalinger, han vil give videre til de to grupper:

Til købere: Tænk afkast og ved de større ejendomme - få en investor med.

Til sælgere: Sæt en realistisk pris på din ejendom og respekter, at en køber skal kunne få en finansiering på plads.

Morten Dahl Thomsen opfordrer også bankerne til i højere grad at vurdere landbrug mere nuanceret og ikke mindst at vurdere unges nyetablering mere positivt.

- Vores erfaringer viser jo, at unge kan tjene rigtig gode penge i landbruget og dermed være gode kunder for den finansielle sektor. Om det er Finanstilsynet, der stiller for store krav, eller om det er bankernes politik, ved jeg ikke. Men jeg ved, at der tjenes gode penge i landbrugserhvervet, så landbruget er et godt erhvervssegment for den finansielle sektor, hvis der er fokus på afkast og rentabel pris kombineret med en god uddannelse, siger Morten Dahl Thomsen.

Stor interesse

Det et 3. år, Sagro afvikler denne slags arrangementer, som i år havde samlet omkring 200 tilhørere.

- Vi oplever en utrolig stor lyst til at etablere sig, siger Morten Dahl Thomsen, der mærker, at det er blevet en mere moden gruppe af unge, der kommer til møderne. De er veluddannede, har gode erfaringer med sig og er "spot on" klar til at etablere sig, siger han.

Men det er en frustration for de unge, at de føler, at bankerne skubber dem ud i ingenmandsland, fordi de ikke kan få finansieret deres etablering. Generationsskifte og rekruttering er landbrugserhvervet allerstørste udfordring ? hvis vi ønsker at opretholde en landbrugsproduktion i DK.

Derfor er det også vigtigt, at den finansielle sektor er positiv over for de unge, som vil erhvervet, så generationsskifter kan gennemføres.

Salgstanker

To af de fire aftener omkring etablering var helliget landmænd, der gik i salgstanker.

- Her var det tydeligt, at der var en generel bekymring om det at få solgt, siger Morten Dahl Thomsen. Hans anbefaling for et salg er at tage udgangspunkt i en realistisk pris. Ellers risikerer man at skræmme potentielle købere langt væk.

Alt for mange landmænd har satset på, at salget af gården skulle være deres pension.

- Der er masser af andre ejendomme, de unge kan gå efter så ejendommen kan prissættes ud fra, hvad den kan forrente - og ikke hvad sælgeren skal trække med ud i pension, siger Morten Dahl Thomsen.