Landbruget fik i 2010 en lettelse i jordskatterne som modydelse til krav om mindre kvælstof. Nu får landbruget lov til at øge gødskning, og så må skattelettelsen rulles tilbage, mener Christian Poll.

Skal dansk landbrug miste en halv milliard kroner i årlige tilskud, fordi man nu får tilladelse til at gøde mere?

Det spørgsmål stiller Alternativets fødevareordfører Christian Poll, efter at det er kommet frem, at landbruget i 2010 i forbindelse med "Grøn Vækstpakke 2" fik en årlig skattelettelse på 500 millioner kroner i kompensation for skærpede regler for gødskning.

- Når nu landbruget får lov til at bruge mere kvælstof igen, så skal de skattelettelser vel trækkes tilbage.

- Christian Poll, MF, Alternativet

Alternativet lader et af sine medlemmer formulere et spørgsmål til statsministeren i tirsdagsspørgetimerne, hvorefter det fremføres af partiformand Uffe Elbæk.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Naturligt

Statsministeren kunne ikke på stående fod svare på, om regeringen ville trække den halve milliard kroner tilbage. Derfor bliver det nu op til fødevareminister Eva Kjer Hansen, når Christian Poll retter spørgsmålet skriftligt det til hende:

- Når nu landbruget får lov til at bruge mere kvælstof igen, så skal de skattelettelser vel trækkes tilbage. Det ville være naturligt. Det var 500 millioner kroner om året fra 2011, som modsvarede 19.000 tons kvælstof, som i øvrigt blev lavet om til, at de 10.000 tons skulle kunne udskydes. Skattelettelserne blev givet på grundskylden, og det pudsige er, at vi lige har fået at vide fra Det Økonomiske Råd at lettelser på grundskylden ikke øger konkurrenceevnen synderligt. Derfor er det en mærkelig måde at hjælpe et erhverv på, siger Christian Poll til Maskinbladet.

Afventer svar

Han erkender, at der i andre lande, som danske landmænd konkurrerer med, ikke betales skat på produktionsjord, men siger også:

- Vi bliver nødt til at se på, at når der er givet nogle lettelser til landbruget som følge af noget med kvælstof, så skal vi trække lettelserne på skatten tilbage, når vi trækker kvælstoffet tilbage. Nu afventer jeg svarene fra ministeren, hvorefter jeg vil forholde mig til, hvad der videre skal ske, siger Christian Poll.