Tiden går med renovering af de ældre stalde og vedligeholdelse på alt det andet inventar.

Vi blev meget hård ramt af vinterstormen Gorm, der på Sjællands Odde havde vindstød på 46 meter pr. sekund. Den meget voldsomme blæst stod kun på i 30 minutter. Men den nåede at hive lidt tag af tre lader og ødelægge vores kalvehytter. Midt i det værste blæsevejr løb vi nemlig rundt og fangede små kalve, fordi stormen havde blæst hytterne væk - to hytter var blæst næsten to kilometer væk). Ingen dyr eller mennesker kom til skade i stormen - der skete kun materiel skade.

Vi har lige modtaget "sladderhanken" eller RYK årsberetning, og det er imponerende, at efter sidst års rekordstore ydelsesstigning, formår vi igen at stige yderligt med 20 kg fedt plus protein, og gennemsnits ydelsen er meget tæt på de 10.000 kg mælk. Selvom vi befinder os i en dyb krise og ingen tjener penge, er mælkeproduktionen på landsplan igen i år steget med 74 millioner kg.

For RDM-køerne er en milepæl passeret med 9.500 kg mælk pr. ko. Racen er stadig i tilbagegang antalsmæssigt og faldet i år er 3,8 procent, og der er kun 127 renracede besætninger tilbage i 2015.

Majshøsten er kommet i hus, vejret var rigtig godt, og vi kunne køre på alle markerne uden problemer og uden at svine vejene. Udbyttet er lidt bedre, end jeg havde forventet. Under høsten kunne vi se på bunkerne, at der var den mængde, der skulle være. Da vi modtog svaret på analyserne, blev vi lidt overraskede. Tørstofprocenten var helt oppe på 33-39 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Med den afregningspris, vi er udsat for på mælken, er vi på konstant omkostningsjagt og ikke altid med held. Men selv de mindste beløb bliver modtaget med glæde. Budgettet for 2016 er noget af et kunststykke at få til at hænge sammen.

Alle tænkelige muligheder for forbedringer bliver vendt og drejet - vi har sågar bestilt et økotjek. Vi har ikke stort nok jordtilliggende, men der er tre økologiske planteavlere tæt på os, som meget gerne vil have græs med i sædskiftet, og som rigtig gerne vil modtage vores gylle, især hvis den er økologisk, så de kan fuldgøde. Vi har heller ikke jord nok rundt om gården til, at alle køer kan komme på græs, da vi jo har kysten 200 meter fra stalden. Intet skal udelukkes på forhånd, og der må gerne tænkes kreativt.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 15. januar.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.