Forbrugerne har taget økologien til sig, men mange kobler fejlagtigt sundhed og dyrevelfærd med økologien, siger professor

I år er det 25 år siden, at Danmark som det første land i verden fik en økologilov. Siden er danskernes forbrug af økologiske fødevarer vokset konstant, så vi i dag sammen med Schweiz er verdensmestre i økologisk forbrug. Det skriver etik.dk.

Men ifølge professor Peter Sandøe fra Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet baserer danskernes økologiske forbrug sig på to myter:

Dels at økologisk produktion bygger på faste og videnskabeligt veldokumenterede principper, og dels at økologisk husdyrhold på alle punkter er lig med høj dyrevelfærd.

- Økologisk landbrug er baseret på holdninger og er et udtryk for, hvordan vores forestillinger om vores egen og naturens sundhed og dyrenes velfærd mødes og blandes. De bekymringer, befolkningen har i forhold til konventionel landbrugsproduktion, bliver langt hen af vejen afspejlet i det økologiske landbrug, siger han til etik.dk og fortsætter:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

. Forbrugerundersøgelser viser, at mange vælger økologiske varer, fordi de mener, det er godt for deres egen sundhed. Måske spiser man økologisk kød, for at undgå medicinrester i kødet, men det hører med til historien, at der ikke er nogen myndigheder, der mener, at der er et problem med medicinrester i konventionelt produceret dansk kød. Generelt er det svært at dokumentere videnskabeligt, at de økologiske fødevarer skulle være sundere end de konventionelle.

- Når det gælder animalske produkter som for eksempel mælk spiller dyrevelfærden klart også en vigtig rolle for forbrugernes valg. Man kan dog ikke på alle punkter sætte lighedstegn mellem økologi og dyrevelfærd, siger Peter Sandøe.

Læs hele artiklen på etik.dk.