Det kræver en stor indsats, hvis man skal undgå brug af antibiotika i sin besætning.

Seniorforsker Mette Vaarst, Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet fortæller, at den aktuelle interesse for antibiotikafri produktion ikke alene skyldes et ønske om at forebygge antibiotikaresistens. Interessen skyldes også et ønske om at lave en certificerbar antibiotikafri produktion af blandt andet økologisk mælk. Kunderne er der i USA.

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet peger på, at antibiotikaforbruget i mange danske økologiske besætninger er forholdsvis lavt og giver et godt udgangspunkt og dermed et stort potentiale for at lave en produktion uden antibiotika, men det er ifølge Mette Vaarst vigtigt at understrege, at et lavt antibiotikaforbrug skal være baseret på et lavt sygdomsniveau, og det kræver en stor indsats for at fremme dyrenes sundhed og forebygge sygdomme.

citat start

...et lavt antibiotikaforbrug skal være baseret på et lavt sygdomsniveau...

citat slut

Sammen med professor Jan Tind Sørensen har hun netop udgivet rapporten "Muligheder for antibiotikafri produktion af økologisk mælk og svinekød i Danmark" - en bestillingsopgave fra Landbrugsstyrelsen.

Robustehed er en nødvendighed

Forskerne understreger, at man som økologisk landmand skal gøre sig klart, at man nok kan skabe en besætning, hvori der aldrig bruges antibiotika, men trods stor indsats vil man aldrig kunne skabe en besætning, som er 100 procent sygdomsfri.

Et af de forhold, der bør fokuseres på for at undgå brug af antibiotika i en malkekvægbesætning, er at styrke dyrenes robusthed og immunitet ved blandt andet at sørge for god plads, luft og hygiejne samt en avlsudvælgelse af kvæg med stærke ben, gode kælvningsegenskaber og andre mål om robusthed. Og hvis man fuldstændig vil undgå antibiotikabehandlinger i en besætning, og dyrene alligevel bliver syge, er det vigtigt at have en plan for håndtering af syge dyr. Her kan man enten bruge alternative behandlinger som smertestillende medicin, eller i svære tilfælde aflive eller flytte dyret til en anden besætning.

Skal dyret eller besætningen være antibiotikafri?

Forskere har set på to modeller. Den ene model omfatter kun det enkelte dyr. Rapporten har trukket en del på erfaringer fra den eksisterende produktion af grise "opdrættet uden brug af antibiotika" (OUA). At dyret er antibiotikafrit, betyder i OUA-sammenhæng, at det ikke selv bliver antibiotikabehandlet gennem sit liv. Dyret kan dog have fået antibiotika indirekte med modermælken, hvis soen er blevet behandlet med antibiotika.

Det er den type produktion, der omfatter det enkelte dyr, som mange danske økologiske besætninger må forventes at kunne indgå i med en forholdsvis lille indsats sammenlignet med allerede eksisterende praksis. Den anden model omfatter hele besætningen.

- Omfatter modellen konsekvent udfasning af antibiotika fra hele besætninger, vil forholdsvis få besætninger være i stand til at starte med det samme, og vi vurderer, at der vil være brug for en betydelig forberedelse af en del besætninger, siger Mette Vaarst og understreger, at en produktion uden antibiotika stiller andre krav til pasning af dyrene, og stor årvågenhed samt rettidig handling er nødvendig. Derfor skal der bruges flere timer til pasning i besætninger, hvor man søger at nedbringe antibiotikaforbruget.