En maskinstation producerer lige så meget gylle som 10 større landbrug, men kan ikke få tilskud til at investere i ny teknologi

Miljøteknologiordningen giver slet ikke miljø nok for pengene, sagde formand Søren Ulrik Sørensen på DM&E's årsmøde 2012, der blev afholdt den 21. januar i Brædstrup.

Han pegede på, at ordningen er skruet sådan sammen, at kun landmænd og de maskinstationer, der ejer jord, kan få tilskud til at investere i ny teknologi. Men Miljøteknologiordningen og udbredelse af den nye teknologi kan få langt større gennemslagskraft, hvis den udvides til at omfatte maskinstationer, lød det fra Søren Ulrik Sørensen.

- Det vil medvirke til at udbrede og implementere ny teknologi i langt højere grad, ikke mindst hos de mange landmænd, som ikke har økonomisk fordel af selv at foretage disse investeringer, sagde han.

En konkurrenceforvridning

Som et eksempel på, at der kan fås meget mere miljø for pengene, nævnte Søren Ulrik Sørensen en maskinstation, som i 2011 har udbragt 100.000 kubikmeter gylle med et SyreN anlæg.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- 100.000 kubikmeter er den mængde gylle, som typisk produceres på 10 større landbrug. Hvis de hver især selv har investeret i teknologi og modtaget et tilskud på 200.000 kroner, er samfundets omkostning 2 millioner kroner i miljøtilskud. Samfundet kan spare 1,8 millioner tilskudskroner, hvis maskinstationen kan få tilskud og investere i ét anlæg og udbringer gyllen for de ti landbrug, argumenterede Søren Ulrik Sørensen.

- Det er beklageligt, at tilskudsordningen er skruet sammen så den opfordrer til at købe teknologi, som man alligevel ikke kan udnytte optimalt. Vi finder det naturligvis heller ikke rimeligt, at staten gennem tilskud er med til at skabe en konkurrenceforvridning ved kun at støtte landmænd og maskinstationer, som ejer jord. Måske kunne man i stedet gøre støtten afhængig af den dokumenterede udnyttelsesgrad, foreslog formanden.