Abonnementsartikel

Tyske forskere har evalueret en stald med og uden gylleforsuring i forhold til højere krav til dyrevelfærd og emissioner.

Håndtering af gylle, herunder opbevaring i og uden for stalden, og udbringning på marken er en vigtig kilde til udledning af ammoniak og metan.

Ammoniak og metan forårsager skadelige miljøpåvirkninger såsom overgødskning af økosystemer, jordforsuring, stigning i små luftbårne partikler og dannelse af lattergas. Derfor er det nødvendigt at udvikle teknologier for at reducere udslippet af disse stoffer, så vi undgår skadelige effekter på økosystemerne.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få adgang til alle artikler på Maskinbladet.dk
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.