Til DM&Es vidensdage opfordres maskinstationer og økologer til at indgå stærke samarbejder.

Det økologiske areal er voksende, og i 2018 er der registeret 3.794 økologiske bedrifter med i alt 279.000 hektar.

- Økologi er et håndværk, og er bestemt noget som kræver rettidighed omhu i marken, fortæller Jonas Høeg fra økologirådgivning, som til Danske Maskinstationer & Entreprenørs Vidensdage 2020 fortalte om hvilke muligheder de danske maskinstationer.

Han opfordre økologer og maskinstationer til at indgå et stærkt partnerskab, så man sikre den rettidighed omhue i marken.

- Det er vigtige pejlemærker for økologer, og specielt sådan noget som veletableret afgrøde er den vigtigste ukrudtsbekæmpelse for alle økologer.

rich-media-1
De danske maskinstationer er netop nu samlet til vidensdeling til DM&Es vidensdage 2020.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Derfor kan det være en meget stor fordel for mange økologer et indgå et stærkt partnerskab med maskinstationen, som kan varetage mange af de både tidskrævende og specielle arbejdsopgaver i marken:

- Det gælder blandt andet strigleopgaver, som gerne skal passe til bredder på gyllevogne, eksempelvis på 24 meter. Det gælder også opgaver som skårlægning af korn med selvkørende skårlæggere, hvor der virkelig er noget at hente.

- Investeringen i en selvkørende skårlægning af korn afgrøderne og efterfølgende høst med pick-up er en rigtig fornuftig investering hos økologen, og rigtig mange maskinstationer har netop disse skårlæggere til at holde i maskinhuset.

Jonas Høeg fremhæver også pløjningen som et ordentligt håndværk, som han flere steder ser kunne blive bedre.

- Måske var det bedre, at lade maskinstationen om at pløje, da det kan være en tidskrævende arbejdsopgave, og på den måde sikre, at der bliver pløjet med fuld gennemskæring.