Fødevarestyrelsen har lavet en trusselsvurdering for danske svin efter et udbrud af afrikansk svinepest i Slovakiet.

Der er fundet et øget antal vildsvin inficeret med ASF, og der er rapporteret om to udbrud af ASF i tamsvin i Slovakiet, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for smitte med ASF til danske svinebesætninger, på grund af udbruddet i Slovakiet, fortsat er meget lav.

For at opretholde den meget lave risiko for overførsel af smitte til danske svinebesætninger gør Fødevarestyrelsen opmærksom på følgende regler:

- Transportmidler, der har transporteret svin i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af svin.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Svin må ikke fodres med madaffald

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen, at man inden et besøg i danske husdyrbrug, ikke bør have været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet inden for de seneste 48 timer, da man ellers kan medbringe dyresygdomme fra udlandet.

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man er særligt opmærksom på ikke at bringe smitte via udstyr inklusive tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

Fødevarestyrelsen følger situationen i Slovakiet og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen.