I en pressemeddelelse fra Landbrug & Fødevarer oplyser organisationen, at det er lykkedes Landbrug & Fødevarer at få Landbrugsstyrelsen i tale om slåningsfristen, og Landbrugsstyrelsen har netop meddelt, at de landmænd, som ikke har haft mulighed for at slå deres græs- eller brakareal, kan søge om dispensation under force majeure-reglerne.

Landbrug & Fødevarer er tilfreds med, at der er fundet en løsning, om end det ikke er den optimale. Vi er langt fra i mål, lyder det fra Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi er selvfølgelig glade for, at ministeriet og styrelsen anerkender, at landmændene ikke er herrer over vejret. Men det er i 11. time, og der er desværre landmænd, der har været tvunget ud i umulige øvelser for at overholde slåningsfristen - til skade for både marker, maskiner og dyreliv.

I Landbrug & Fødevarer arbejdes der fortsat videre for at finde en holdbar løsning med en mere fleksibel fortolkning af EU-reglerne. For at kunne modtage landbrugsstøtte, stiller EU krav om, at der skal udføres landbrugsaktivitet på arealerne. I Danmark er dette fortolket som et minimumskrav om årlig slåning, men ifølge Landbrug & Fødevarer giver EUs regler mulighed for at lave aktivitetskravet toårigt.

- Vi er meget tilfredse med, at styrelsen - i deres svar på vores seneste henvendelse med løsningsforslag - inviterer os til en drøftelse af støttebetingelserne for landbrugsarealer. Her vil vi kæmpe for et opgør med de rigide deadlines. Vi kan jo undgå alt det her bureaukrati, hvis vi får nogle regler, der ikke tager udgangspunkt i en skrivebordsøvelse, men i stedet lader landmanden vurdere, hvornår det er bedst at slå, siger Torben Hansen.