Lyt til artiklen:

Styrelse udskyder varslet ændring for godkendelse af praktiksteder

00:00
Hastighed: ???x
02:14

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) ville ensrette praktikantreglerne på tværs af forskellige erhverv og havde derfor varslet en ændring af vilkårene for at få praktikanter godkendt inden for det grønne område allerede fra den 1. april.

Men nu oplyser styrelsen, at 3F har gjort indsigelse mod den varslede nye praksis, fordi ændringen ifølge 3F ikke synes at være i overensstemmelse med tidligere indgåede aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og udlændingemyndighederne. 3F er bekymret for, at der er tale om en væsentlig lempelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godkendt læreplads

Den varslede praksisændring på praktikantordningen gik ud på at ændre kravet om, at et praktiksted skal være egnet til at modtage praktikanter.

Ændringen bestod i, at SIRI alene vil påse, at praktikstedet har en lærepladsgodkendelse, som det også fremgår af bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til praktikanter og volontører, men at SIRI ikke længere vil påse antallet af udenlandske praktikanter hos praktikværten, inden der meddeles en ny tilladelse til en praktikant inden for landbruget. SIRI har med ændringen søgt at ensarte praksis på tværs af erhvervsområderne.

Genovervejer

Det var denne planlagte ændring, som Jordbrugets Uddannelser og deres repræsentanter fra 3F, Landbrug & Fødevarer og GLS-A blev orienteret om den 25. marts, men som styrelsen nu vil genoverveje efter indsigelsen fra 3F. Og derfor træder den varslede praksisændring ikke i kraft pr. 1. april som oprindeligt meldt ud.

Det har ifølge SIRI ikke været hensigten med praksisændringen at foretage en væsentlig lempelse, da den nye praksis ikke ville ændre ved betingelserne i overenskomsten mellem parterne, ligesom praktikværterne fortsat ville være forpligtede til at overholde de betingelser, der er fastsat i lærepladsgodkendelsen.

Når der foreligger en afklaring, efter at SIRI har genovervejet sagen, vil styrelsen udsende en ny orientering.