Lyt til artiklen:

Præcisionsvanding på 72 meter ad gangen

00:00
Hastighed: ???x
05:06

Ytteborg Field Trials udfører hvert år mange af de afgørende kartoffellandsforsøg, som mange landmænd baserer deres markplan, og dermed deres indtjening, på. Derfor er der høje krav til præcisionen af forsøgene, idet de udgør baseline for det danske landbrug.

Ytteborg Field Trials er derfor blevet endog meget glade for den præcisionsvandingsmaskine, som de har fået udlånt af Wekoagro Machinery den seneste sæson, det skriver Wekoagro i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Med denne vandingsmaskine har vi fået en større nøjagtighed i vores vanding, og det er helt afgørende for vores arbejde på forsøgsmarkerne. Når den vander, kan vi se, at vandet falder stille og roligt fra hver enkelt dysse, og derfor er den ikke særlig vindfølsom, fortæller Ole Elkjær, der er forsøgsansvarlig for kartofler ved Ytteborg Field Trials.

Vandingsmaskinen er fra det svenske mærke Rosenquists og vander med bom. Det betyder, at vandingsmængden er optimalt fordelt over hele arbejdsbredden.

Hos Ytteborg Field Trials er man så glade for den vandingsmaskine med bom fra svenske Rosenquists, som WekoAgro Machinery har stillet til rådighed, at man har besluttet sig for, at lade den vande endnu et år på kartoffelforsøgsmarkerne.

66 meter bom bringer vandet tættere på afgrøden

Se også:

66 meter bom bringer vandet tættere på afgrøden

Optimal vanding over 72 meter

Helt præcist blev vandingsmaskinen valgt, fordi den var den eneste, der kunne sikre en præcis og optimal vanding ud over 72 meter. Præcision er yderst vigtigt i det arbejde som Ytteborg Field Trials laver i deres kartoffelforsøg. Men det vil også gavne på den gennemsnitlige bedrift.

- Præcisionsvanding af den slags, som Rosenquists-maskinen kan levere, betyder, at man kan spare op til 25-30 procent på sit vandforbrug. Det gavner både pengepungen, og miljøet, men der er også stor gavn at hente helt ned på afgrødeniveau, forklarer Mogens Lauridsen, der er produktspecialist på vandingsudstyr hos Wekoagro Machinery, med henvisning til, at næringsstoffer bliver gjort lettere tilgængelige for planten ved præcis vanding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hvis man vil vande 15 millimeter med en bomvander, har den kun en afvigelse på 2-3 millimeter over hele spredebredden. Det betyder også, at man kan sikre et ens optag af næringsstoffer over hele arbejdsbredden. Og på den måde bliver udnyttelsen af næringsstofferne mere optimal, siger han.

Højner kvalitet og troværdighed

Ole Elkjær, der på andet år skal lave forsøg med Rosenquists-maskinen, fortæller, at vandet falder fra vandingsmaskinen som en rolig silende regn. Det betyder, at vandet ikke slår op, når man vander. Vandet kommer nemlig ud fra hver enkelt dysse ved 1,2 bar, og det giver en præcis og rolig vanding.

Vandet spredes med minimal variation ud over spredebredden, hvilket betyder, at forsøgene bliver mere pålidelige i forhold til at måle andre parametre.

- Det højner kvaliteten og troværdigheden af vores forsøg - og også sikkerheden for forsøgene. Der kommer mange besøgende hos os, og de siger også, at man kan se med det blotte øje, at det er en mere præcis måde at vande på, siger Ole Elkjær

Hos Wekoagro Machinery har de valgt at specialisere sig i præcisionsvanding, fordi fremtiden kræver fokus på ressourcebesparelser, både for miljøet, men også i takt med ændrede dyrkningsforhold for landmanden:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kan se i andre lande, at lovgivning vedrørende præcisionsvanding, og især vanding med bom, begynder at blive et tema. Det gælder om at udnytte de ressourcer, vi har, på den mest effektive måde. Både når det kommer til vand og næring. Derfor tror vi på, at præcisionsvanding er fremtiden for markvanding, Siger Mogens Lauridsen.

Alt bliver vedligeholdt - undtagen dræn

Se også:

Alt bliver vedligeholdt - undtagen dræn

Har kørt uden problemer hele sæsonen

Udover kvaliteten af vandingsmaskinen har forsøgsansvarlig Ole Elkjær også været særdeles tilfreds med samarbejdet med WekoAgro Machinery.

- De har lavet en god igangsætning, og har fulgt op og sikret, at maskinen har kørt uden problemer gennem hele sæsonen. Vi har været meget glade for maskinen. Og hvis vi havde arealerne til det, kunne vi måske endda overveje pivotvanding i fremtiden, konstaterer Ole Elkjær.

Mogens Lauridsen gør opmærksom på, at præcisionsvanding med bomvander kræver en lidt større arbejdsindsats. Men med det følger der også en række store fordele.

- Opsætning og flytning af maskinen er en anelse mere tidskrævende, men landmanden opnår en meget mere præcis vanding. Desuden kan man også spare på vandforbruget. Faktisk helt op til 25-30 procent samlet set. Og sidst men ikke mindst, opnår man en bedre udnyttelse af næringsstofferne. Pivotvanding er også et godt alternativ, hvor du kan opnå nogle af de samme resultater men i stedet med en stationær maskine, siger Mogens Lauridsen.

Nye regler for vanding: Tilladelsen skal være på plads før vanding

Se også:

Nye regler for vanding: Tilladelsen skal være på plads før vanding