Lyt til artiklen:

Danish Crown bliver medejer af Agrogas

00:00
Hastighed: ???x
04:14

Det kan lyde mærkeligt, at en brændende gasfakkel ved en gylletank kan reducere klimaaftrykket på et kilo grisekød. Men det er et ubestridt faktum, for når det er metangas fra en gylletank, der driver flammen, så bliver den skadelige drivhusgas omdannet til CO2. Metoden er relativ ny, og beregninger viser, at klimabelastningen fra det metan, der brændes af, reduceres med over 95 procent, det skriver Danish Crown i en pressemeddelelse.

- Vi har fra start set et enormt potentiale i den her teknologi, og derfor har vi nu valgt at købe os ind i Agrogas. På den måde sikrer vi, at Danish Crowns andelsejere både kan være først med teknologien, og samtidig kan vi som virksomhed være med til at udvikle en af de nye teknologier, der virkelig kan bidrage til en grøn omstilling af landbruget, siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Teknologien er en udspringer af selskabet Deponigas ApS, der gennem mere end 20 år har arbejdet med gasindvinding fra lossepladser i Danmark. I 2019 blev det første forsøg med at bruge teknologien til afbrænding af metangas fra gylle startet, og da de indledende forsøg viste et enormt potentiale, blev virksomheden Agrogas stiftet med det mål at udbrede teknologien indenfor landbruget. Det førte i første omgang til et partnerskab med Danish Crown, som nu udvides til et medejerskab.

- Vi har været glade for partnerskabet med Danish Crown. Derfor ser vi et meget stort potentiale i medejerskabet, som skal sætte turbo på udrulningen af Agrogas-anlæg og ikke mindst skalering af forretningen i først og fremmest Danmark og dernæst udlandet til gavn for klimaet, fortæller Peter Foged Larsen og Mikkel Kastensand, der er stiftere af Agrogas.

AgroGas-teknologien er lige nu en del af GUDP-projektet LESS (Low Emission Slurry Storages), som blandt andet skal validere effekten med det mål at komme på listen over fremtidens mest lovende teknologier til reduktion af metan-emission fra gylletanke. Projektet gennemføres i et samarbejde med Seges Innovation, Landia og Aarhus Universitet, hvor seniorforsker Anders Peter Adamsen betegner teknologien som lovende.

Fakler kan reducere landbrugets metanudledning

Se også:

Fakler kan reducere landbrugets metanudledning

- Det ser ud som om, at man med en effektiv tætning af de overdækkede gylletanke og aktiv opsamling af gas fra gylletankene vil kunne opsamle og afbrænde metangas nærmest hele året, siger seniorforsker Anders Peter Adamsen, som sammen med kollegaer og Agrogas har arbejdet med at optimere og dokumentere teknologien igennem de sidste par år:

- Det er et yderst vigtigt skridt, da metangas er en utrolig potent klimagas, og vel og mærke en, som vi kan gøre noget ved med denne nye teknologi. Vi har et stort behov for at finde teknologier, der kan reducere metangas fra gylletanke, da for eksempel hyppig udslusning af gylle i stalde vil give mere metangas i gylletanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Danish Crown hæfter man sig ved, at projektet er et godt eksempel på, hvordan Danmark kan udvikle teknologier, der kan reducere udledningen af klimagasser fra landbruget.

- Som virksomhed har vi et erklæret mål om at drive udviklingen i jagten på at skabe en mere bæredygtig fremtid for kød. Det her er et meget konkret initiativ, og vi kommer til at arbejde målrettet for både at udvikle og udbrede teknologien, og jeg vil bestemt ikke afvise, at der kan komme andre typer projekter i fremtiden, siger Jais Valeur.

I øjeblikket undersøges det, om reduktionen af CO2-aftrykket, der sker ved afbrændingen af metangassen fra gylletanke, kan omsættes til CO2-certifikater. Det forventes afklaret i løbet af få måneder.

Det første anlæg er lige nu under indkøring, og flere er på vej. Der bliver løbende evalueret på resultaterne, og hvis de lever op til forventningerne, er det planen at tilbyde teknologien til alle andelsejere i Danish Crown.

Konkrete klimaløsninger fra hele verden

Se også:

Konkrete klimaløsninger fra hele verden