Lyt til artiklen:

Konkrete klimaløsninger fra hele verden

00:00
Hastighed: ???x
05:09

For første gang nogensinde er der sket en systematisk indsamling af idéer fra hele verden til tiltag, som kan reducere landbrugs- og fødevaresektorens klimaaftryk. Et ekspertpanel har netop udvalgt de 15 bedste idéer, som præsenteres på en international konference i København 10-11. maj, skriver Seges Innovation i en pressemeddelelse.

Kunstgødning produceret med vedvarende energi, afbrænding af metan fra gylletanke og reduktion af lattergasudledning fra jord ved behandling af frø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sådan lyder nogle af idéerne til at mindske landbrugs- og fødevaresektorens klimaaftryk, som forskere og virksomheder fra hele verden har sendt ind til videns- og innovationshuset Seges Innovation.

Idéerne er samlet ind som optakt til Seges Innovations internationale klimakonference Agri Food & Climate Circle, der løber af stablen 10-11. maj 2023.

Det er første gang, at der sker en sådan systematisk indsamling af idéer på globalt plan, og et ekspertpanel har nu udvalgt 15 idéer, der præsenteres ved mundtlige pitches på konferencen.

- Klimaudfordringen levner ikke tid til, at forskere og virksomheder verden over hver især prøver at opfinde den dybe tallerken. Vi er nødt til at arbejde sammen på tværs af landegrænser og sektorer, og det kræver, at vi deler vores viden og idéer. Med idéindsamlingen vil vi understøtte et øget samarbejde, som forhåbentligt kan accelerere udviklingen af konkrete klimaløsninger, siger direktør for innovation Lisbeth Henricksen fra Seges Innovation.

Bidrager med idéer

De indsendte idéer kommer fra 12 forskellige lande, og i Seges Innovation er direktøren imponeret over den store idérigdom.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Interessen for at bidrage med idéer har været stor, og jeg er dybt imponeret over innovationshøjden og det faglige niveau blandt de indsendte idéer. Både forskere og virksomheder er dybt engagerede i arbejdet med at reducere sektorens klimaaftryk, og mange af idéerne vil uden tvivl kunne sætte turbo på den grønne omstilling i erhvervet, hvis de føres ud i livet og implementeres hos landmænd og fødevarevirksomheder, siger Lisbeth Henricksen.

De 15 udvalgte idéer falder inden for konferencens syv temaer, som er dokumentation af grønne initiativer, optimal ressourceudnyttelse, forbrugerindflydelse på grøn omstilling, bæredygtig anvendelse af jorden, bæredygtig husdyrproduktion, skift til mere vegetabilsk protein og bioteknologi som alternativ kilde til protein.

Afbrænding af metan

En af de personer, der har indsendt en idé til Seges Innovation, er seniorforsker Anders Peter Adamsen fra Aarhus Universitet. Hans idé er udviklet i samarbejde med bl.a. virksomheden AgroGas og går ud på at opsamle og afbrænde metan fra gylletanke hos griseproducenter.

- Når gylle lagres i en gylletank, udleder den metan til omgivelserne. Vores idé er at opsamle metanen og afbrænde den løbende med en specialudviklet fakkel, så den omdannes til CO2, som er meget mindre skadelig for klimaet end metan. Dette vil reducere klimaaftrykket fra gødningen for det producerede grisekød til under det halve. Samtidig er det en løsning, der er let at implementere ude hos landmændene og særdeles relevant for dem, der ikke leverer direkte til biogasanlæg, siger Anders Peter Adamsen.

Ifølge forskeren er den mest oplagt løsning på metanudfordringen - at opsamle og nyttiggøre den - desværre ikke lønsom på mindre gylletanke på kort sigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grøn gødning

En anden af de indsendte idéer kommer fra den norske gødningsproducent Yara, der har udviklet en idé til såkaldt grøn gødning.

- I de sidste mange årtier er mineralsk gødning fremstillet på basis af ammoniak. Den vigtigste råvare i den traditionelle fremstilling af ammoniak er imidlertid fossile kilder såsom naturgas. I grøn gødning vil den ammoniak, som vil blive anvendt i produktionen, være produceret på vedvarende energi og vand som råvarer. Dermed reduceres klimapåvirkningen i gødningsproduktionen markant. Vi har arbejdet med projektet i flere år, og vi planlægger, at den grønne gødning kommer til salg senere i år, siger direktør Sara Ekström.

- Mineralgødning er afgørende for at kunne dyrke korn og andre afgrøder, som anvendes i produktionen af rigtig mange fødevarer, på en effektiv måde. Disse fødevarer kan ikke blive dekarboniserede og fossilfrie, hvis ikke mineralgødningen er dekarboniseret, tilføjer hun.

De 15 idéer præsenteres af personerne bag på Agri Food & Climate Circle, der finder sted 10-11. maj i København. Derudover er yderligere 45 af de indsendte idéer udvalgt til en såkaldt markedsplads for grønne idéer, hvor de præsenteres via plakater.

Blandt de over 20 talere på konferencen er adm. direktør Cees 't Hart fra Carlsberg, adm. direktør Peder Tuborgh fra Arla Foods, adm. direktør Jais Valeur fra Danish Crown, Policy Analyst Nicola Di Virgilio fra EU Kommissionen og Principle Advisor Martin Scholten fra Wageningen University & Research. Konferencen afsluttes med en tale af H.K.H. Kronprinsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

15 idéer til tiltag der kan mindske klimaaftrykket i landbrugs- og fødevaresektoren:

 1. Grøn gødning produceret uden fossile brændsler
 2. Opsamling og afbrænding af metan fra gylletanke
 3. Mere effektiv dataanalyse og konsolidering af jordens drivhusgasudledninger
 4. Reduktion af lattergasudledning fra jord ved behandling af frø med additivet pyraclostrobin
 5. Klimavenlig bøf gennem mere oksekød fra malkekøer
 6. Isolering, karakterisering og spredning af bovinesatellitceller til produktion af dyrket kød
 7. Avl af insekter til fødevarer og foder
 8. Øget værdi af fødevarerester ved gæring til fedtsyrebaserede ingredienser
 9. Økologisk landbrug som en klimaafbødningsstrategi
 10. Reduktion af metanudledning fra risdyrkning
 11. Kløvergræs og biogasgødning som klimaeffektiv næringsstofforsyning
 12. Gavnlig miljøpåvirkning af kost med lavt råproteinindhold til lakterende malkekøer
 13. Cellebaseret mælk som potentielt bæredygtigt alternativ til konventionel mælk
 14. Dechifrering af betydningen af post-transitionelle modifikationer i rekombinant bovine-kasein
 15. Gentænkning af kløvergræs som ressource for foder- og fødevarekvalitetsproteiner