Lyt til artiklen:

Rådet for Grøn Omstilling: Regeringen kan ikke længere spille fedtspil

00:00
Hastighed: ???x
05:20

Rådet for Grøn Omstilling hilser den nye statusrapport fra Klimarådet velkommen. Den viser, at det stadig ikke er anskueliggjort, at regeringens politik lever op til klimalovens mål om at sænke drivhusgasudledningerne med 70 procent i 2030, og man har svært ved at holde EU's årlige reduktionskrav, skriver de i en pressemeddelelse.

Rådet er enig med Klimarådet i, at der er brug for ekstra tiltag, så Danmark med sikkerhed kan nå 2025- og 2030-klimamålene og lever op til sine forpligtelser i EU, skriver Rådet for Grøn Omstilling, som er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling af samfundet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis Danmark skal være et grønt foregangsland i EU, bør regeringen føre en langt mere ambitiøs klimapolitik i stedet for som nu at gamble hårdt på CO2-fangstteknologier, fordi man stadig tøver i forhold til landbruget og vejtransporten. Vi bør holde op med at foregøgle hinanden, at vi løser klimakrisen ved at proppe nogle nye lavbundstal ind i et excelark eller ved at satse for hårdt på usikre tekniske fix. Der er brug for langt større reformer og adfærdsændringer i det danske samfund, siger Bjarke Møller, der er direktør i Rådet for Grøn Omstilling (RGO) i en kommentar til Klimarådets nye statusrapport.

Regeringen driver fedtspil

De nyeste tal for Danmarks samlede areal af kulstofrige jorder er blevet nedjusteret markant, og det har gjort det lettere for regeringen at nå 2025-målet, men alligevel viser Klimarådets rapport, at der er risiko for, at man ikke når den nedre grænse for 2025.

- Den tid, hvor regeringen spiller fedtspil eller dribler udenom de mest effektive klimatiltag i landbruget og transporten, må være slut. Vi står på en brændende platform, for klimaforandringerne er accelereret på dramatisk vis i løbet af 2023. Der er brug for mere klimahandling og ikke mindre i de næste afgørende år, siger Bjarke Møller, der opfordrer regeringen til at løfte klimamålet til mindst 80 pct. i 2030 og at følge en klar sti med årlige reduktioner i alle sektorer, så Danmark kan blive klimaneutral allerede i 2040 i stedet for at vente til 2045 eller 2050.

Rådet for Grøn Omstilling lægger som Klimarådet vægt på, at landbruget også skal levere sin del af klimaansvaret.

- Der bør indføres en høj ensartet klimaafgift for landbruget på mindst 750 kr/tons CO2e, og vi er enige med Klimarådet i, at der samtidig bør indføres en forbrugsafgift på klimabelastende fødevarer, så man sikrer en adfærdsændring. De to tiltag bør gå hånd i hånd da øget efterspørgsel på fx plantebaseret mad vil understøtte produktionsomstilling i landbruget, siger RGO's seniorrådgiver for fødevarer, Niklas Jørgensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han opfordrer samtidig til, at man i trepartsforhandlingerne om landbruget tager fat på strukturelle forandringer, så antallet af produktionsdyr nedbringes, og vejen banes for flere plantebaserede fødevarer.

Rådet for Grøn Omstilling hilser det samtidig velkomment, at Klimarådet vil hæve dieselafgiften med i alt 90 øre pr. liter, så den danske afgift kommer op på det tyske niveau.

- Dieselafgiften bør som minimum være på det tyske niveau, så Danmarks udledninger ikke pustes kunstigt i vejret på grund af øget grænsehandel, fordi tyskere kører over grænsen for at tanke diesel op i Danmark, siger Jeppe Juul, der er transportpolitisk chef i RGO, og fortsætter:

Stop for salg af fossilbiler

- Vi er enige med Klimarådet i, at regeringen bør gøre mere for at nedbringe antallet af fossile person-, vare- og lastbiler og fremme en hurtigere elektrificering. I RGO anbefaler vi, at regeringen indfører et stop for salget af nye fossilbiler allerede i 2025, der er et meget effektivt instrument til at nedbringe vejtransportens udledninger.

Klimarådet anbefaler i sin rapport, at regeringen udarbejder en strategi for at nedtrappe Danmarks forbrug af biomasse. Herunder opfordrer man til at indføre en afgift, så biomassens reelle klimabelastning bedre afspejles i prisen, da brug af biomasse fra europæiske skove reelt er for billig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Danmark er det EU-land, der importerer mest biomasse pr. indbygger, men afbrænding af fast træbiomasse er absolut ikke bæredygtigt, for Danmark udleder årligt over 15 millioner tons drivhusgasser på den konto. Rådet for Grøn Omstilling er enige med Klimarådet i, at der bør lægges en afgift på afbrænding af biomasse, som afspejler klimapåvirkningen. Fremtidens varmeforsyning skal elektrificeres, og regeringen bør lægge en ny strategi, så afbrændingen af fast træbiomasse udfases og senest er stoppet i 2035, siger Julie Bangsgaard Abrahams, der er seniorrådgiver for energi og klima i RGO.

Klimarådets statusrapport.