Lyt til artiklen:

Ny mulighed for støtte til skovrejsning

00:00
Hastighed: ???x
02:42

Klimaskovfonden vil med den sidste af årets ansøgningsrunder fokusere særligt på skovrejsning, for at sætte fart på skovrejsning som redskab i klimaindsatsen.

Når man rejser skov under Klimaskovfonden beholder man ejerskabet over både arealet og CO2-effekten af projektet. Man kan søge op til 65.000 kroner pr. hektar, men det er projekter med den laveste pris pr. CO-enhed, der prioriteres i fondens "auktionsbaserede" støttemodel. Der er derfor konkurrence på pris om at få støtte.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Som lodsejer sætter man selv den pris, det vil koste at gennemføre projektet. For at understøtte klimaindsatsen bedst muligt prioriterer fonden de projekter, der giver mest CO2 for pengene og som samtidig lever op til de øvrige kriterier for ansøgningsrunden, forklarer Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden.

Udover klimaeffekt skal projekter også score point på for eksempel biodiversitet, rekreative værdier eller beskyttelse af drikkevand.

Hurtigt fra skrivebord til planter i jord

Det er fondens erfaring fra de første gennemførte ansøgningsrunder, at ansøgere får tilsagn 2-3 måneder efter ansøgningsfristen. Seks måneder efter tilsagn er de første projekter færdigmeldt og udbetalinger af støtte kan ske til lodsejere, når projektet er blevet valideret af fonden.

- Mange af dem, der fik tilsagn i marts, har nået at plante på arealet i foråret og efter seks måneder har de kunnet færdigmelde projektet og få udbetalt støttebeløbet. Det vil sige, at man i denne ansøgningsrunde kan nå at gennemføre projektet i løbet af 2024. Det er godt for lodsejeren og det er også godt for klimaet. forklarer Poul Erik Lauridsen.

Klimaskovfonden har aktuelt 77 projekter på 735 hektar i gang indenfor skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder i Danmark. Det forventes samlet at betyde en reduktion af CO2-udledningen med 242.000 tons CO2 over tid. Projekterne finansieres gennem bidrag til klimaindsatsen fra virksomheder og privatpersoner. Der stilles krav om at skovene bliver varierede og robuste med blandt andet mange hjemmehørende løvtræer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Næste ansøgningsrunde for lavbundsprojekter forventes at blive forår/forsommeren 2024.