Lyt til artiklen:

Ansøgningsrunde for privat skovrejsning forlænget

00:00
Hastighed: ???x
01:41

Under tilskudsordningen for privat skovrejsning kan man søge tilskud til at etablere ny skov på landbrugsjord, som man ejer.

I puljen for 2023 er der afsat 135 millioner kroner, som skal fordeles på private og kommunale ansøgere. Ansøgningsrunden er åben, og Landbrugsstyrelsen har forlænget den med én måned, så den nu lukker 2. november 2023, det skriver Styrelsen på sin hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Grunden til forlængelsen er, at ansøgningsrunden åbnede med en måneds forsinkelse 3. august, fordi styrelsen afventede at vandområdeplanerne blev godkendt politisk. Derfor ville flere ansøgere have svært ved at nå at indhente VVM-tilladelsen, som skal indsendes sammen med ansøgningen. Det skulle der derfor nu være tid til, så flest muligt kan nå at ansøge.

Grundbetaling

Man kan søge grundbetaling i den femårige opretholdelsesperiode, efter man har fået udbetalt dit tilskud til skovrejsning. Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at ens skovrejsningsprojekt er med til at gennemføre vandplanerne, kan man søge om grundbetaling ud over den femårige opretholdelsesperiode.

Vandplanerne er den samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø og et skovrejsningsprojekt kan for eksempel bidrage, hvis det ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning.

Man kan orientere sig i vandplanerne for, om ens skovrejsningsprojekt ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning.