Lyt til artiklen:

Debat: Behov for fokus på de danske vandløb

00:00
Hastighed: ???x
01:56

Så er det ved at være efterår, og vinternedbøren er på vej. Ned på de danske marker, ud igennem drænene, ned i vandløbet, ud i søerne, for endeligt at munde ud i de danske fjorde og kystvande.

I Bæredygtigt Landbrug sidder vi lige nu og arbejder på et høringssvar til det udkast, internationale forskere har udarbejdet i forbindelse med de videnskabelige rammer for arbejdet med de kommende vandplaner. Men vandløbene er også en meget vigtig og væsentlig del af det danske landskab, markernes afvanding og det danske vandmiljø.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er selvfølgelig altid godt at få en videnskabelig evaluering på de danske vandplaner (kaldet Second Opinion), selvom mange konklusioner allerede blev draget ved den internationale forskerevaluering fra 2017. Men i virkeligheden kunne der være et lige så stort behov for nye øjne på og en samlet klar plan for de danske vandløb.

Pres på vandløb

Der er pres på vandløbene, der tjener mange herrer og mange formål. De er oprindeligt lavet for at aflede vandet fra de danske marker og sidenhen for byernes spildevand. Natur, klima og afvanding skal gå hånd i hånd.

Der er ikke styr på de prioriterede og de miljøfremmede stoffer. Der er alt for mange ulovlige vandløbsregulativer. Der er for høj en vandstand, hvor der ikke burde være det. Der er forsumpede marker. Der mangler klar prioritering, rent vand og fuld erstatning, hvis vandet skal parkeres.

Bæredygtigt Landbrug og Danske vandløb vil derfor sammen sætte fokus på de danske vandløb med dette års vandløbskonference 2023 i Messe C Fredericia, det sker den 22. november.