Lyt til artiklen:

FN blåstempler DLGs klimamål

00:00
Hastighed: ???x
02:45

Abonnementsartikel

FN-partnerskabet Science Based Targets initiative har godkendt DLG-koncernens emissionsreduktionsmål for 2030.

Klimamålene er i overensstemmelse med den seneste klimavidenskab og Paris-aftalen, og dermed har koncernen lagt en ambitiøs plan for vejen mod en grønnere fremtid.

DLG-koncernen er det første store europæiske selskab i branchen, der opnår den godkendelse. SBTi er et partnerskab mellem FN's Global Compact, Carbon Disclosure Project, Verdensnaturfonden (WWF) og World Resources Institute, som hjælper virksomheder med at sætte konkrete og videnskabeligt funderede mål for reduktion af CO2-udledning, skriver DLG i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi er stolte af, at vores emissionsreduktionsmål for 2030 er blevet godkendt af SBTi. Det vidner om, at vi er med til at lede vejen indenfor bæredygtighed i vores branche, og at vi tænker vores klimahandling ind i både vores egen produktion og i hele vores værdikæde, siger Group CEO Kristian Hundebøll og fortsætter:

- I et dansk perspektiv betyder det, at hele værdikæden fra jord til bord, i form af de tre største andelsselskaber - Arla, Danish Crown og DLG - nu har sat klimamål, der er anerkendt som værende både realistiske, ambitiøse og videnskabeligt funderede. Det sender et stærkt signal om, at dansk landbrug og den danske fødevarebranche sætter handling bag ordene, siger han.

Vejen mod 2030

Med hjælp fra eksterne rådgivere har DLG kortlagt udledningen af CO2 i scope 1, 2 og 3*. DLG er indirekte ansvarlig for udledningerne i hele værdikæden - scope 3 - som udgør 98,8 procent af koncernens samlede udledninger. Derfor kan DLG gøre den største forskel i bekæmpelsen af klimaforandringer ved at levere mere bæredygtige løsninger, der gør en forskel for scope 3-udledningen.

- En stor del af den udledning, vi er indirekte ansvarlige for, sker ude på marken i forbindelse med dyrkning af afgrøder eller i staldene, når dyrene omsætter foderet. Derfor vil det have stor betydning for både os og vores kunder, hvis vi for eksempel kan levere grønnere gødning lavet på vindmøllestrøm eller udvikle et additiv til køernes foder, der mindsker metanudledningen. Derfor er det de spor, vi arbejder intensivt med, og vi har med vores nye strategi sat 2 mia. kr. af til investering i netop grønnere løsninger, siger Kristian Hundebøll.

I scope 1 og 2, der primært relaterer sig til udledning fra DLG's egen produktion og logistik, arbejdes der med omstilling til grøn strøm, produktion af grøn energi på egne lokationer, energioptimering og elektrificering af produktion samt øget brug af højenergialternativer til gas og olie - herunder brint.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For så vidt angår udledningen i scope 3 arbejder DLG-koncernen med følgende initiativer:

  • Grønnere gødning: Vi vil levere gødning produceret på vedvarende energi
  • Planteforædling: Via planteforædling udvikles afgrøder og foder med lavere klimabelastning
  • Planteforædling: Via planteforædling udvikles afgrøder og foder med lavere klimabelastning
  • Nye proteinkilder: Opskalering af græsprotein og proteinkilder fra insekter som kan mindske foderblandingernes klimabelastning
  • Afskovningsfri soja: I 2025 skal sojaen, vi importerer, være ansvarligt og afskovningsfrit produceret
  • Ladere til elbiler: Transformering af energimarkedet ved at udbygge netværket af ladestandere
  • Grøn energi til tung transport: Udvikle brint-stationer og tilbyde E-fuels