Lyt til artiklen:

Historisk høje udbytter i høsten

00:00
Hastighed: ???x
04:05

Abonnementsartikel

Høsten af korn i 2022 vendte tilbage til niveauet i 2019 og 2020, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den samlede kornproduktion blev 9,6 millioner tons mod 8,7 millioner tons i 2021 og lå desuden fire procent højere end normalhøsten på 9,2 millioner tons. Ved normalhøst forstås gennemsnittet af 2012-2021, viser opgørelse fra Danmarks Statistik.

Kornhøsten var præget af rekordhøje hektarudbytter for vinterhvede og vårbyg. Rapsproduktionen i 2022 blev den hidtil største med 894.000 tons - en stigning på 37 procent fra 2021. Stigningen skyldes både større arealer med raps og rekordhøje hektarudbytter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hidtil største udbytter for vårbyg og vinterhvede

De store kornafgrøder, vårbyg og vinterhvede, fik rekordhøje hektarudbytter i 2022. Vårbyg lå på 68 hkg/ha, hvilket var 20 procent over normaludbyttet på 56 hkg/ha. Vinterhvede lå med 87 hkg/ha 12 procent højere over normaludbyttet på 77 hkg/ha.

Når den samlede kornproduktion alligevel kun havnede lidt over normalen, skyldes det årets markplaner. Det samlede kornareal faldt 4 procent fra 1.360.000 ha i 2021 til 1.307.000 ha i 2022. De højtydende vinterafgrøder udgjorde desuden kun 50 procent af det samlede kornareal mod normalt over 60 procent, skriver Danmarks Statistik.

Flere marker med raps

På hovedparten af det reducerede kornareal blev der i stedet dyrket raps, hvor arealet steg 22 procent fra 162.000 ha i 2021 til 198.000 ha i 2022. Hektarudbyttet steg samtidigt fra 40 til 45 hkg/ha. Dermed steg produktionen af raps fra 651.000 tons i 2021 til 894.000 tons i 2022, hvilket er historisk rekord.

Stigningen i arealet med raps kan have været påvirket af høj salgspris på raps ved såtidspunktet i 3.-4. kvartal 2021. Salgsprisen er i fortsat stigning i 2022 og lå 25 procent højere i 3. kvartal end samme kvartal året før, se www.statistikbanken.dk\lpris21.

Bælgsæd i fortsat vækst

Arealet med bælgsæd (hestebønner og markærter) steg en femtedel fra 32.000 hektar i 2021 til 39.000 hektar i 2022. Produktionen steg hele 48 procent fra 116.000 tons i 2021 til 172.000 tons i 2022, da hektarudbyttet steg fra 36 hkg/ha til 44 hkg/ha.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bælgsæd udgjorde kun 3 procent af det samlede areal med korn, raps og bælgsæd i 2022, men er steget fra at udgøre under 1 procent for blot 10 år siden. Bælgsæd bruges bl.a. i det økologiske planteavlssædskifte til at samle kvælstof i jorden til efterfølgende afgrøder.

Korn anvendes til foder og eksport

Normalt anvendes mere end 70 procent af den danske kornhøst til foder og yderligere 15-20 procent går til eksport. Resten fordeler sig på udsæd, mel og gryn samt industriforbrug (herunder øl).

Salgsværdien af det danske korn udgjorde 12,9 milliarder kroner i høståret 2021, hvilket svarer til 16 procent af jordbrugets samlede salgsproduktion.

Salgsværdien må dog forventes at blive højere i 2022 på grund af den aktuelle udvikling i kornpriserne. Salgsprisen på korn i 3. kvartal lå således 51 procent højere end samme kvartal året før. 20.000 bedrifter dyrkede korn i 2022, hvor 11.000 havde vinterhvede og 16.000 havde vårbyg.

Se statistikbanken for korn.