Lyt til artiklen:

Debat: Begræns ikke fødevareproduktionen

00:00
Hastighed: ???x
01:37

Nu har politikerne igen sat begrænsninger for fødevareproduktionen til en verden, der skriger på fødevarer.

Vel kan danske landmænd ikke brødføde hele verdens befolkning. Men vi kan yde vores del og producere, det der efterspørges af mange forskellige slags fødevarer og dermed mindske manglen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Verdenssituationen er ændret meget siden EU vedtog sin nyeste reform. Krigen i Ukraine har forstærket fødevaremanglen, derfor gav EU de enkelte medlemslande ret til ikke at sænke produktionen ved braklægning. Den ret har de danske politikere, nærmere bestemt politikere fra rød blok, valgt ikke at følge. Derfor skal danske landmænd undlade at dyrke 4 procent af deres landbrugsjord.

Samtidig lovgives der om sædskiftet. Heller ikke dette krav behøver danske landmænd opfylde - ifølge EU, men ifølge danske politikere.

Det er forfejlede beslutninger. Dels skal vi producere fødevarer, der er brug for dem. Dels sætter beslutningerne restriktioner for landmandens faglige driftslederskab og hans mulighed for at svare enhver sit ved at producere optimalt dels vil det ikke gavne hverken natur eller biodiversitet i større målestok. Derfor bør både braklægningskravet og sædskiftekravet tages op igen og frafaldes helt både i EU og i Danmark.

Beslutningerne er med til at udhule grundlovens paragraf om ejendomsrettens ukrænkelighed. Der er åbenbart en hel gruppe partier, der er ligeglade med grundloven. Det er dybt beklageligt og vil blive husket ved et kommende valg.