sonsoreret-indhold

Lyt til artiklen:

Gødningspriserne er på himmelflugt, men der er hjælp at hente

00:00
Hastighed: ???x
02:03

Mange landmænd har i flere år anvendt Active NS, der er et gylleadditiv, som iblandes gyllen. Produktet har i dokumenterede forsøg vist, at det kan binde op til 1-2 kg mere N pr. tons gylle.

Hvis du endnu ikke har prøvet Active NS i din gylle, er fremgangsmåden ganske enkel. Du starter med at tilsætte 20 g Active NS pr. tons gylle, der er i gylletanken. Når tanken er fuld og skal tømmes, er det vigtigt at tanken røres grundigt op inden gyllen køres ud på markerne.

Efter gylletanken er tømt, skal du fortsætte med kun at anvende produktet inde i stalden. Her skal også tilsættes 20 g Active NS pr. tons gylle. Pulveret kan enten strøs ud eller opblandes i vand og hældes ud på spalterne. Når gylletanken igen er fuld, skal den oprøres grundigt inden gyllen bringes ud på markerne.

Se her hvordan produktet anvendes:

Beregninger viser, at du ved opstart kan forvente at få 350 g mere N pr. tons i gylletanken. Det er først, når du på sigt anvender produktet i stalden, at du kan få den store gevinst i form af 1-2 kg mere N pr. tons gylle.

De samlede udgifter til brug af Active NS kommer mange gange retur, da produktet binder kvælstof i gyllen. Se nedenstående priseksempel:

rich-media-2
.

Der er også andre sidegevinster, når du tilsætter Active NS i din gylle. Du får et bedre staldklima til gavn for både dyr og mennesker. Du opnår også et bedre flow i gyllekanaler og -kummer. Gylletanken er lettere at oprøre, og gyllen lugter mindre, når den køres ud på markerne. Og så er du også med til at skabe et bedre miljø, idet der udledes mindre CO2.

Det kan altså godt betale sig at optimere gyllen, ved at tilsætte Active NS, da det kan være med til at barbere toppen af de tårnhøje gødningspriser.