Abonnementsartikel

Flere landmænd vælger at drive deres landbrugsvirksomhed i et anparts- eller aktieselskab. Sine Storgaard, advokat i Norden Advokatfirma, advarer om, at der allerede til næste år kommer nye skærpede regler, man skal være opmærksom på

Det kan have store konsekvenser, hvis man ikke har orden i papirerne, og er en af de bedrifter, som bliver anpartsselskab eller aktieselskab.

Det skriver Norden Advokatfirma i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Pligterne for ledelsen udvides nemlig yderligere pr. 1. januar 2021, når en ny såkaldt "kontrolpakke" træder i kraft.

Flere enkeltmandsbedrifter får tilføjet et ApS eller A/S til navnet for blandt andet at gøre landbruget klar til et fremtidigt generationsskifte, står der i pressemeddelelsen. Etableres nye bedrifter, opstartes de tit i selskabsform.

Herefter er man forpligtet til at opbevare selskabsdokumenter på betryggende vis i mindst fem år efter udarbejdelse. Det gælder for blandt andet de dokumenter og bilag, som selskabet udarbejder i medfør af selskabsloven, for eksempel stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, generalforsamlingsprotokollater, vurderingsberegninger og lignende.

Hvis ikke kan det koste både bøde og tvangsopløsning.

- Som landmand i en landbrugsvirksomhed i selskabsform, får du pludselig en del mere at skulle forholde dig til. Flere af vores kunder beder os i øjeblikket om at sikre et set-up i deres administration, så reglerne bliver overholdt og relevante selskabsdokumenter bliver opbevaret sikkert. Sker det, at du eller dine ansatte ikke har styr på kravene i kontrolpakken, så risikerer du en bøde og i yderste konsekvens kan en tvangsopløsning af selskabet komme på tale, siger Sine Storgaard, der er advokat i Norden Advokatfirma.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også fordele ved et skifte

Der er dog også fordele ved at være anpartsselskab eller aktieselskab, skriver Norden Advokatfirma.

- Har du en landbrugsvirksomhed i selskabsform, kan du blandt andet opnå skattemæssige fordele og gennemføre billigere generationsskifter samt i visse tilfælde begrænse risikoen i forhold til din privatøkonomi, fortæller Sine Storgaard.