Abonnementsartikel

Stærkt fokus på bioressourcer i den nye klynge Food & Bio Cluster Denmark begejstrer Hedeselskabet, der arbejder for at skabe grøn innovation. Klyngen vil give et løft til dansk bioøkonomi.

Fødevarer og bioressourcer er én af de nationale styrkepositioner, der er udpeget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og hvor der er et kæmpe potentiale i forhold til den globale grønne omstilling og FN's verdensmål, skriver Agro Business Park i en pressemeddelelse.

En ny landsdækkende klynge for netop fødevarer og bioressourcer skal underbygge den styrkeposition og skal samtidig være med til forenkle det system, der fremmer det danske erhvervsliv. Det sker gennem samlingen af de tidligere fire klyngeorganisationer inden for områderne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nye samlede klynge får navnet Food & Bio Cluster Denmark og skal blandt andet styrke den vidensbaserede innovation og vidensamarbejdet i sektoren herhjemme og internationalt. Det ser man frem til hos Hedeselskabet, som udvikler og leverer løsninger primært til naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning:

- Jeg ser store muligheder for et øget fokus på bioøkonomien i Danmark - for eksempel i forhold til, hvordan vi dyrker og benytter træ. Som et af verdens mest miljøvenlige råstoffer og den største kilde til energi i Danmark kan der med fordel arbejdes på at benytte denne naturressource bedre og smartere til gavn for klima, miljø og samfund, siger Torben Friis Lange, administrerende direktør for Hedeselskabet - og nyligt udpeget medlem af bestyrelsen for Agro Business Park A/S.

- Udover skovbrug vil brugen af marine virkemidler og produkter også i fremtiden have en væsentlig rolle i bioøkonomien. Hedeselskabets marine arbejde med blandt andet muslingeopdræt viser med al tydelighed, hvilket positivt bidrag dette kan medføre for produktionen af bæredygtige proteiner og for miljøet. Mulighederne er mange, og derfor er det vigtigt, at sektoren får en platform til videreudvikling af bioøkonomien generelt, og her vil den nye klynge spille en afgørende rolle, fortsætter Torben Friis Lange.

Sammenhængende værdikæde

Food & Bio Cluster Denmark vil dække alt lige fra forsynings- og værdikæden fra primærproduktion over forædling og distribution af fødevarer til værdiskabelse via biologiske rest- og sidestrømme samt miljø- og klimavenlige alternativer inden for blandt andet biogas, materialer, kemikalier og foder, skriver Agro Business Park i pressemeddelelsen.

- Det helt nye i den kommende fødevareklynge er, at der skabes en ny sammenhængende værdikæde for bioressourcer og fødevarer. Klyngens arbejde med bioressourcer begrænses dog ikke til "kun" at transformere bioressourcerne til fødevarer, men også at arbejde med bioressourcer til andre anvendelsesområder som materialer, bioenergi og medicin, fortæller Lars Visbech Sørensen, interimdirektør for Food & Bio Cluster Denmark.