Abonnementsartikel

Der opholdt sig tolv ulve i Danmark i løbet af 4. kvartal i 2019. Fire enlige hanner, parret i Ulfborg og deres seks hvalpe udgjorde den danske ulvebestand i årets sidste måneder, viser optælling.

Ulveatlas har gjort status over den danske ulvebestand for 4. kvartal 2019. Opgøreslen viser, at der opholdt sig tolv ulve i Danmark i løbet af 4. kvartal i 2019. Fire enlige hanner, parret i Ulfborg og deres seks hvalpe udgjorde den danske ulvebestand i årets sidste måneder.er opholdt sig tolv ulve i Danmark i løbet af 4. kvartal i 2019.

Det viser et netop udgivet statusnotat fra Naturhistorisk Museum, Aarhus og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som hvert kvartal samler observationer og genetiske spor som et led i overvågningen af de danske ulve for Miljøstyrelsen.

Forskerne vurderer i notatet ud fra observationer, billeder fra vildtkameraer og dna-prøver, at der i perioden 1. oktober-31. december 2019 har befundet sig seks voksne ulve og seks hvalpe i Danmark. Tallet er dog behæftet med den usikkerhed, at ulve kan vandre over lange distancer, og have opholdt sig i Danmark en kort tid, uden at der er fundet spor efter dem, skriver Ulveatlas.

Vestjysk ulvekobbel

I efteråret formodede forskerne, at én af ungerne i det vestjyske ulvekobbel var død i løbet af sommeren, da der i forbindelse med flere længerevarende iagttagelser af de selvstændige hvalpe igennem september kun sås fem unger og der samtidig kun optrådte fem unger på billedmateriale fra vildtovervågningskameraer sammen med de voksne ulve. Men ud fra de seneste DNA-spor indsamlet henover vinteren, er seks forskellige dna-profiler af unger af Ulfborgparret blevet identificeret, hvilket viser at alle seks hvalpe fortsat var i live i 4. kvartal.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Læs mere om ulvenes udbredelse i notatet: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2019.