En ny rapport, udgivet af det Europæiske Fødevaresikkerheds-agentur, har analyseret sygdommens hærgen i EU fra november 2018 til oktober 2019. De beskriver, at afrikansk svinepest fortsat vil brede sig i primær sydvestlig retning over der Europæiske kontinent. Det har holdt stik. Efter rapportens udgivelse er en avlsbesætning i Grækenland blevet ramt af svinepest.

Først i november sidste år skrev Hyo, at EFSA havde analyseret sig frem til at bare ét tilfælde af ASF i den sydøstlige del af Europa vil sprede sygdommen til flere EU-lande indenfor et år. Her blev Kroatien, Slovenien og netop Grækenland nævnt som højrisikolande. Læs hele artiklen i Hyo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EFSAs nye rapport beskriver, hvordan alle faser af sygdommen nu er repræsenteret i EU. I rapporten fremhæves det, at der fortsat mangler viden om vildsvinenes adfærd, når det gælder selvdøde dyr, kontakt mellem vildsvineflokke og risikoen for smitte via for eksempel insekter. Læs om smitte med fluer i Hyo. Desuden skriver EFSA, at der mangler regulering og kontrol af hjemmeslagtninger for at undgå udbredelse at smittet kød.

Vildsvinejagt skal intensiveres

EFSA konkluderer blandt andet at jagt på vildsvin i zoner fri for afrikansk svinepest, kan være effektiv til at stabilisere populationen af vildsvin og minimere smittefare. Intensiteten af jagt bør være nedskydning af mindst 67 procent af bestanden pr år. Undersøgelser har vist at trods intensiv nedskydning (80 procent), kan en vildsvinebestand øges med op til 77 procent om året.

Forsøg med immunokastration af vildsvin via fodring kan reducere opformeringen af bestanden betydeligt, hvilket kan reducere risikoen for spredning af ASF. EFSA kræver dog yderligere forskning for at kunne anbefale oral kastration. Læs hvordan Tyskland vil kontrollere vildsvinebestanden.